Soya, handelskrig og svinepest

Iowa State Fair
Mens Demokraterne i USA varmer op til præsidentvalget i 2020 og forbereder sig til primærvalgene og de politiske partimøder – caucusene, der i løbet af foråret 2020 vil udpege den endelige demokratiske modkandidat til Donald Trump, er der i USA kommet fokus på landbrug og soya.

Soya som handelspolitisk våben
De amerikanske sojabønder er fanget i handelstvisten mellem USA og Kina, der netop er skærpet med USA’s pålæggelse af ekstratold på 10 pct. på kinesiske varer for ca. 300 mia. dollar fra 1. september.
De kinesiske myndigheder har svaret igen ved at suspendere indkøb af amerikanske landbrugsprodukter. Desuden vil Kina ikke udelukke at lægge told på amerikanske landbrugsprodukter, der er indkøbt efter 3. august.
Når kineserne fokuserer på landbrugsvarer, herunder soya, rammer de et ømt punkt hos Trump, der eksplicit har krævet kinesiske køb af amerikanske landbrugsvarer som forudsætning for at genoptage forhandlingerne. Hvis Trump ikke kan indfri løfterne til farmerne i Iowa og andre stater i Midtvesten, ser det sort ud for udsigterne til en aftale. Donald Trump kunne i 2016 notere betydelig støtte fra amerikansk landbrug, og han regner givet med at det vil gentage sig i 2020.

USA største soya-producent
USA er verdens største soya-producent mens Kina er verdens største sojaimportør. Hvis handelskonflikten ikke løses, er begge parter nødsaget til at finde andre markeder.
Kina har allerede vendt sig mod verdens største soyaeksportør, Brasilien, og til Argentina. Begge lande forventer nu at kunne øge eksporten af soya til Kina.
Spørgsmålet er om Kina i længden kan undgå også at købe soya i USA. I øjeblikket er virkningen af kinesisk told på amerikansk soya, at Brasilien har en prismæssig fordel.
De seneste dramatiske fald i importen af amerikansk soya til Kina, har betydet at de amerikanske producenter har søgt andre afsætningsmarkeder. Eksporten til Europa og Mexico har udvist betydelig stigning.

Kina har verdens største svineproduktion
Kina har verdens største svineproduktion, men er hård ramt af Afrikansk svinepest, og det betyder at Kina i øjeblikket har brug for mindre soja. Der er betydelig usikkerhed om svinepestens udbredelse, men Kinas landbrugsministerium har oplyst, at der i alt er rapporteret om 143 udbrud af Afrikansk svinepest i Kina siden august 2018. Det skønnes at de kinesiske svinebesætninger ved udgangen af 2019 vil være reduceret med 50 pct. og det mindsker naturligvis også behovet for svinefoder.

Kompensation fra USDA

De amerikanske soyaproducenter og andre farmere, der er ramt af told og handelshindringer, vil i løbet af 2019 modtage 16 mia. dollars i kompensation fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA. Donald Trump fastholder samtidig, at når handelskrigen med Kina er tilendebragt, vil det være til enorm fordel for amerikansk landbrug og amerikanske fødevareproducenter.
Den amerikanske soyaindustri arbejder samtidig selv hårdt for at finde nye anvendelser til afgrøden, herunder afsætning til biofuel-industrien, der kan mindske afhængigheden af Kina.

Primærvalgene forud for 2020
Iowa, der sammen med New Hampshire, Nevada og South Carolina, afholder primærvalg/caucuses allerede i februar 2019, slår den 8. august 2019 dørene op til statens berømte 10-dages dyrskue/fair – Iowa State Fair.
Der er ingen tvivl om at en række af de demokratiske kandidater vil benytte lejligheden til at demonstrere deres støtte til amerikansk landbrug.

Bacon wrapped pork wing med chili sauce – nyhed præsenteret på Iowa State Fair 2019Iowa State Fair Porkwing

Stigende svinenoteringer i Danmark
I Danmark har handelskonflikten mellem USA og Kina kun begrænset effekt. Børsnoteringen på soyaskrå har svinget en del over de sidste 12 måneder, men ligger i august 2019 vel omkring 10 pct. lavere end sidste år. Det kan betyde let reducerede foderomkostninger for svineproducenterne. Til gengæld er salgspriserne på slagtesvin steget til det højeste niveau siden 2013.
Priserne på danske slagtesvin er steget, samtidig med at Kina er blevet ramt af den afrikanske svinepest. Det har betydet en kraftig stigning i kinesernes svineimport. Dansk svineeksport til Kina er således mere end fordoblet siden årsskiftet – og altså til stigende priser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s