IMF om dansk økonomi

Den Internationale Valutafond, IMF, anbefaler at sænke skatten på arbejde

IMF har netop offentliggjort sine foreløbige konklusioner på den såkaldte Artikel IV-konsultation i Danmark. Artikel IV-konsultationer er en del af IMF’s almindelige overvågning af den økonomiske situation og den økonomiske politik i medlemslandene.

Den endelige Artikel IV-rapport, der sammenfatter IMF’s vurderinger af dansk økonomi og anbefalinger til reformer, ventes offentliggjort kort efter den 17. juni 2019, hvor Danmark er på dagsordenen på mødet i IMF Executive Board.

Konsultationen er rent praktisk foregået på den måde, at Den Internationale Valutafond (IMF) i perioden fra den 30. april til den 13. maj har haft et team under ledelse af Mr. Miguel Segoviano i København, hvor de via samtaler og drøftelser med relevante personer og institutioner, herunder især Danmarks Nationalbank, har forsøgt at danne sig et indtryk af, hvor dansk økonomi står lige nu.

Hvordan ser det så ud?

Ifølge IMF-teamet er dansk økonomi generelt i god gænge. IMF spår en vækst herhjemme på 1,7 pct. og 1,9 pct. i henholdsvis 2019 og 2020. Det private forbrug og investeringerne er de to primære drivkræfter for økonomien i øjeblikket.
IMF påpeger, at vi har et stærkt arbejdsmarked, men der er begyndende pres i nogle sektorer. Delegationen var opmærksom på, at der er gennemført reformer, der skal øge udbuddet af arbejdskraft, herunder 3-partsdrøftelser med henblik på at øge integrationen af indvandrere.

Nedsæt skatten på arbejde!

IMF anbefaler yderligere, at skatten på arbejde reduceres. Det er en af de ting, der kan være med til at give en højere vækst i Danmark. Ifølge IMF handler det om at øge incitamenterne for de lavest lønnede til at tage et job, og for mellemindkomsterne og de højeste indkomster skal man sænke skatten på den sidst tjente krone. Det vil øge antallet af timer, der bliver arbejdet. Ifølge IMF bør tiltag til at få flere fra lavindkomstgrupper ud på arbejdsmarkedet have topprioritet.
Risiko for nedgang i eksporten
Fremadrettet er der fare for, at en større nedgang end forventet blandt Danmarks største handelspartnere kan være med til at give en lavere vækst. Et hårdt Brexit kan ramme økonomien, og IMF fremhæver, at en fortsat høj gæld hos husholdningerne er en risiko for den danske økonomi.

Den finansielle sektor

På det pressemøde, hvor den foreløbige rapport blev præsenteret nævnte IMF-delegationen den verserende sag om hvidvask, der yderligere kan påvirke troværdigheden af den danske finansielle sektor og derved underminere den finansielle stabilitet.
IMF mener at den danske banksektor generelt er velkonsolideret, men er opmærksom på at visse pengeinstitutter eksponerer sig selv ved långivning uden tilstrækkelig sikkerhed til virksomheder og byggeprojekter.

Ejendomsmarkedet er dansk økonomis Achilleus-hæl

De mest markante anbefalinger vedrører imidlertid det danske ejendomsmarked, som IMF også under tidligere inspektioner har haft fokus på.
Den Internationale Valutafond mener nu, at tidspunktet kunne være inde til afskaffe ordninger, der bidrager til at forvride boliginvesteringerne. IMF peger specielt på at tidspunktet forekommer velvalgt for afskaffelse af rentefradragsretten.
Når IMF er så optaget af vilkårene for boliginvestering, er det fordi danske husholdninger i enhver international sammenligning har et frygtindgydende højt gældsniveau. Det høje gældsniveau sammenholdt med, at boligerne ofte er finansieret med en meget stor andel af afdragsfrie rentetilpasnings- og variabelt forrentede realkreditlån, gør at husholdningerne er utrolig sårbare.
IMF har noteret, at der er iværksat tiltag, der skal begrænse afdragsfrie lån med variabel rente.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s