RÆSON fejlinformerer om Kina

Macron Ræson Kina

Under sidste uges besøg i Kina, hvor den franske præsident Emmanuel Macron overfor præsident Xi Jinping ”kowtowed” og demonstrerede næsegrus ærbødighed, sagde Macron, at de europæiske lande ikke må lade sig reducere sig til ”amerikanske følgere” eller USA’s ”vasalstat”. Samtidig sagde han, at Europa ikke vil hjælpe Taiwan, hvis Kina skulle angribe den omstridte ø. Til gengæld skal Europa (under fransk ledelse) opbygge det, han kalder ”strategisk autonomi”, så man kan handle selvstændigt uden USA.

Macrons møde med Xi Jinping og hans udtalelser til verdenspressen har ikke kun givet anledning til kritik, men udstiller også uenigheden i EU om tilgangen til Kina.

Den såkaldte Kina-analytiker, Mads Vesterager Nielsen, giver i en artikel i Ræson den 15. april 2023 udtryk for, at det giver ”mening for EU at samarbejde med Kina på en lang række områder”.

Kinaanalytikeren mener dog, at samarbejdet skal begrænses på områder, der kan komme Rusland til gode. Det er områder som microchips og materialer, som Rusland ikke kan købe på grund af sanktioner, der er pålagt af både USA og EU, hvorfor de i stedet må handle gennem Kina.

Ifølge Mads Vesterager Nielsen er ”Det største incitament for fortsat samarbejde (er) på det grønne område og om bekæmpelsen af klimaforandringer. Her har Beijing fortsat ambitiøse mål, og der er også muligheder for samarbejde med europæiske virksomheder og offentlige institutioner.”

Mads Vesterager Nielsen kolporterer kritikløst den kinesiske påstand om, at Kina på det grønne område og om bekæmpelse af klimaforandringer er frontrunner med ”ambitiøse mål”.

Det er simpelthen ikke rigtigt.

I Kinas klimastrategi forud for COP26 har man kun forpligtet sig til CO2-neutralitet inden 2060 og at CO2-emissionerne ventes at nå sit maksimum i 2030.

Det uafhængige videnskabeligt organ, Climate Action Tracker, vurderer, at Kinas klimapolitik er “highly insufficient” og anbefaler at Kina reducerer emissionerne af drivhusgasser så hurtigt så muligt og inden 2030, reducerer forbruget af kul og andre fossile brændsler langt hurtigere end planlagt, og at Kina forpligter sig på bindende tidsplaner for udfasningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s