Mere olie og gas fra Nordsøen

Nordsøen olie gas

Den 11. april 2023 meddelte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at de havde modtaget en ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af gas og olie i Nordsøen. Ansøgningen kommer fra virksomheden Noreco/BlueNord og er i tråd med Nordsøaftalen, der holder en dør åben for at udstede nye licenser for at sikre langsigtede vilkår for branchen frem mod slutdatoen.

I første omgang betyder det, at der sættes gang i en konkurrence – en miniudbudsrunde – om efterforskning af området. Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har hæftet sig ved, at det vil styrke Europas forsyningssikkerhed i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Det blev norske Noreco, der som det første selskab har bedt Danmark om lov til at søge efter og udvinde gas i Nordsøen, efter at Folketinget i 2020 indgik en aftale om at stoppe udvindingen.

Det er krisen i den globale energiforsyning, der får Noreco til at se det danske felt som en potentielt god forretning.

Produktionen kan starte inden for fire til seks år og strække sig 15 år frem og dermed ophøre inden Nordsøaftalens slutdato for udvinding af olie og gas i 2050.

Potentialet i det pågældende felt er fem milliarder kubikmeter gas. Det svarer til cirka 2,5 gange det årlige gasforbrug i Danmark.

Enhedslisten og Alternativet mener regeringen bør sige nej til norske Noreco, og partierne er skuffet over regeringen, som på den ene side vil fremme den grønne omstilling, men samtidig argumenterer for, at et nyt gasfelt vil styrke forsyningssikkerheden.

”Det er dybt deprimerende, at regeringen har tænkt sig at tillade, at der skal bores efter mere gas. Vi ved, at hvis vi skal nå verdens klimamål, skal der ikke hives mere op og slet ikke i flere boringer,” siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL).

Alternativet mener, at det er i strid med intentionen i Nordsøaftalen og kalder derfor ministeren i samråd.

”Det er stærkt bekymrende, at ministeren åbner en kattelem for igen at tillade indvinding af gas i Nordsøen.”

”Et af de vigtigste greb i hele den bæredygtige omstilling af vores samfund er, at vi gør os uafhængige af fossile brændsler. Nu tager regeringen et skridt i den modsatte retning,” siger politisk leder Franciska Rosenkilde (AL) i en skriftlig kommentar.

Mens Dan Jørgensen var ministrer var Danmark sammen med Costa Rica initiativtager til Beyond Oil and Gas Alliance, der har til formål at sætte en slutdato for medlemslandenes olie- og gasproduktion.

Naturgasimporten til Europa fra Rusland blev mere end halveret fra 2021 til 2022. Det medførte en stor stigning i flydende gas, hvoraf noget kommer fra USA og en mindre del kommer fra Qatar.

Noreco

Energistyrelsen godkendte i 2019, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.s andele af aktiverne i den danske del af Nordsøen kunne overdrages til Altinex AS, som er ejet af det børsnoterede olie- og gasselskab Norwegian Energy Company ASA, som er det øverste moderselskab i Noreco-koncernen. Selskabet blev etableret i 2005 i Norge, og blev i 2007 børsnoteret på børsen i Oslo (Oslo Stock Exchange). Selskabet ejes af en lang række (over 5.000) aktionærer, som primært er hjemmehørende i Europa og USA.

De overdragede aktiver omfatter Shells andele af Eneretsbevillingen, tilladelse 8/06 område B og Tyra gasrørledningen.

Efter overdragelsen vil ejerskabet af DUC se således ud: Nordsøfonden (20 pct.), Total (43,2 pct.) og Noreco (36,8 pct.).

BlueNord

På Norecos generalforsamling den 25. april 2023 vil selskabets navn blive ændret fra Norwegian Energy Company ASA (Noreco) til BlueNord ASA.

Forud for generalforsamlingen har BlueNord den 28. marts 2023 udarbejdet en opgørelse over selskabets reserver: BlueNord ASA Annual Statement of Reserves and Resources Year End 2022.

One thought on “Mere olie og gas fra Nordsøen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s