Klimarådets tvivlsomme rådgivning

Landbr animal plant

Klimarådet har netop udgivet sin ventede rapport, “Landbrugets omstilling ved en klimaafgift“, der giver sine anbefalinger til, hvordan en CO2-afgift kan bidrage til en strukturel omstilling af dansk landbrug til en ny og mere klimavenlig plantebaseret driftsform frem for animalsk produktion.

Man bør dog være opmærksom på, at begrænsninger på den animalske landbrugsproduktion og dermed også i mængden af husdyrgylle ville have en række alvorlige konsekvenser, herunder for den økologiske produktion i Danmark. Det giver derfor god mening, at Økologisk Landsforening ikke støtter nedlæggelsen af den animalske produktion.

For det første ville det blive vanskeligere at opretholde jordens frugtbarhed og sundhed uden brug af organisk gødning. Økologisk produktion bygger på principperne om bæredygtighed og miljøvenlighed, og at erstatte husdyrgylle med kunstgødning eller andre alternative kilder ville være i strid med disse principper.

For det andet ville en begrænsning i mængden af husdyrgylle have økonomiske konsekvenser for både de konventionelle og de økologiske landmænd, da det ville øge omkostningerne ved produktionen. Det ville også have en indvirkning på markedet for økologiske produkter, da det kan føre til et mindre udbud af disse produkter og dermed højere priser.

Endelig ville en begrænsning i mængden af husdyrgylle også have konsekvenser for miljøet og klimaet. Husdyrgylle er en naturlig kilde til næringsstoffer og kan hjælpe med at reducere behovet for kunstgødning, som kræver store mængder energi og ressourcer at producere. Samtidig kan husdyrgylle bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser, da den kan bruges til at producere biogas, som kan erstatte fossile brændstoffer.

Alt i alt ville en nedgang i den animalske produktion i Danmark og dermed i mængden af husdyrgylle have alvorlige konsekvenser for den økologiske produktion, økonomien og miljøet. Det ville være en udfordring at opretholde den økologiske produktion med reducerede mængder af husdyrgylle, og der ville være behov for alternative løsninger for at sikre en bæredygtig og miljøvenlig produktion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s