Er Danmarks Radio woke?

Isabella Alonso de Vera Hindkjær

Ansættelsen af FEMINA-redaktør, Isabella Hindkjær, som redaktionschef for Danmarks Radios P3 har givet anledning til debat. Isabella Hindkjær er kendt som en meget aktivistisk-feministisk og woke debattør, men debatten blussede op, da det blev almindeligt kendt, at Hindkjær i Clement Kjærsgaards radioprogram Akkurat, havde givet udtryk for, at medier ikke kunne kalde sig objektive formidlere af sandheden ved først at spørge den ene kilde og så den anden: ”Den tid er slut. Vi kan ikke gemme os bag den opfattelse af objektivitet. Vi er nødt til at melde os ind, og vi er nødt til at sige, at der er nogle store sandheder, hvor vi som institutioner bærer et ansvar for at ændre verden.” Og da værten Clement Kjærsgaard spurgte, om dette også gjaldt en skatteyderfinansieret institution som DR, var Hindkjær meget klar i mælet: ”Ja, det mener jeg”.

Woke-bevægelsen

Når det problematiseres, at Isabella Hindkjær er woke, hænger det sammen med at “woke” er identitetspolitikkens nye yndlingsord. Det har omtrent samme betydning som det tidligere udbredte udtryk “politisk korrekt”. Woke-bevægelsen er optaget af, at det ikke er acceptabelt at bedømme mennesker på deres udseende, nationalitet, hudfarve eller etnicitet, alder, køn, seksuelle orientering m.v. Bevægelsen opfattes også som repræsentant for “Cancel Culture”- og Regnbuebevægelsen (LGBTQIA+, der omfatter lesbiske, bøsser, bisksuelle, transkønnede, Queers, interseksuelle, a-sekssuelle m.v.).

Bevægelsen identificeres med organisationen Normstormerne, som underviser børn og unge i København og Aarhus i normkritik. 

Organisationens virke har givet anledning til heftig mediedækning, og givet anledning til spørgsmål, om det er folkeskolens opgave at lære eleverne at forholde sig kritisk til køn og normer? 

Isabella Hindkjær har i Femina skrevet:

”Mine børn skal ikke indoktrineres af mænd, der er bange for fremtiden. Det har vi prøvet igennem adskillige århundreder i det strukturelle shitshow, vi kender som patriarkatet, og det har efterladt min og kommende generation med et massivt oprydningsarbejde. Det er det, folk som Normstormerne er i gang med nu.”

I en debat med Berlingske Tidendes chefredaktør, Tom Jensen, gjorde Isabella Hindkjær sig til indædt forsvarer for det, hun kalder ”normkritisk undervisning”: ”Heldigvis oplever jeg, at yngre generationer betragter det som det mest naturlige i verden, at normkritik og ligestilling ikke er en kvinde- eller minoritets-sag, men en alle-sag”.

USA

Mens woke-bevægelsen i Danmark kører for fulde gardiner, er den voksende modstand intet at regne mod reaktionerne i USA. Floridas guvernør, Ron DeSantis, kører en politisk kampagne (for præsidentposten?) direkte mod woke-bevægelsen.

Den identitetspolitiske og woke dagsorden

På universiteterne, i kulturlivet og i de etablerede medier har de antiliberale, identitetspolitiske og woke dagsordener fuldstændig taget kontrollen. Kampen drejer sig om at få anerkendt klimapolitik, separatisme, nationalisme, kvinders ligestilling og minoriteters rettigheder.

Kampen kæmpes med slagord som ”Black Lives Matter” og ”MeToo”. Alle autoriteter udfordres, og hvis noget ikke føles ”rigtigt”, skal alle have ret til at sige fra. Almindelige forvaltningsregler og offentlighedslove m.v. er ikke nok. Overalt skal der etableres whistleblower-ordninger, der beskytter aktivister, der får hidtil skjulte forhold frem i lyset.

Anvendelsen af særlige, tabubelagte ord kan være nok til at diskvalificere stemmer i den offentlige debat. I andre tilfælde kan alene det forkerte køn eller den forkerte hudfarve føre til boykot. For identitetsaktivister vejer hensynet til gruppeidentiteter – som sorthed, danskhed, muslimskhed eller transkønnethed – altid tungere end individuelle rettigheder som f.eks. ytringsfrihed.

I dag har identitetspolitikkens ivrigste forkæmpere travlt med at opstille høflighedsregler og regulere grænserne for den offentlige samtale. Når grænseoverskridende udsagn bliver både personlige og politiske krænkelser, bliver mundkurv, boykot eller udskamning til politiske våben.

Nye begreber har fået afgørende betydning:

Kulturel appropriation: Må hvide popmusikere style deres hår med dreadlocks? Må en hvid mad anmelde en bog af en mexicaner eller af en kvindelig afroamerikaner? Må kantinen på et universitet servere vietnamesiske sandwiches tilberedt af ikke-vietnamesere? Må en dansk studerende gå med sombrero til en rusfest?

Nej, nej, nej, det må man ikke, mener de mest kompromisløse og forhærdede identitetspolitiske woke aktivister. For det er nemlig såkaldt kulturel appropriation. Når medlemmer af majoritetssamfundet tilegner sig kulturelle udtryk, kan det ifølge andre opleves krænkende og stødende. Dermed abonnerer de mest radikale identitetspolitikere på et særdeles ekskluderende og særdeles statisk kulturbegreb, der opdeler folk i fastlåste etniske og kulturelle kategorier. Hvad enten der er tale om nationalistiske krav om, at ”Danmark for Danskerne” eller påstanden om, at hvide ikke må bære dreadlocks, bygger modstanden mod kulturel appropriation på en modvilje mod at se kultur, som noget der tilhører alle og enhver på tværs af etniske, religiøse og nationale grænser.

Intersektionalitet: Identitet er ikke overraskende identitetspolitikkens altafgørende målestok. Men forskellige identiteter har forskellige oplevelser. Derfor mener de såkaldt ”intersektionelle feminister”, at en sort kvinde er udsat for en stærkere grad af undertrykkelse end en sort mand, der igen er udsat for en stærkere grad af undertrykkelse end en hvid kvinde, der i højere grad lider under patriarkalske strukturer end den hvide mand. Den intersektionelle feminisme står fast på at analysere magtforhold og offerstatus ud fra et kompliceret sæt af spilleregler, der kan minde om en slags roadmap for undertrykte. I sidste ende står den heteroseksuelle hvide mand øverst i hierarkiet. Selv om han er en heroinafhængig invalidepensionist med et amputeret ben, kan han næppe opnå samme offerstatus som en lesbisk kvinde af anden etnisk oprindelse end dansk. På grund af kolonitiden. Hvis du påstår det modsatte, er det fordi du er privilegieblind.

Privilegieblindhed: Synes du, at det er noget pjat, når universitetsstuderende kræver færre værker skrevet af døde, hvide mænd på pensum? Tænker du, at forfattere og tænkeres hudfarve er mindre relevant end logisk sammenhæng og rationalitet? Så er det sandsynligvis, fordi du slet ikke er klar over de medfødte privilegier, der i adskillige århundreder, hvis ikke årtusinder, historisk set har placeret den hvide mand i samfundets øverste lag. Du har ingen forståelse eller mulighed for at sætte dig ind i minoriteters erfaringer.

Derfor opfordrer identitetspolitiske aktivister ofte folk, som de er uenige med, til at tjekke deres privilegier, der angiveligt følger med både køn og hudfarve. Du er nemlig privilegieblind. På begge øjne. 

Tykfobi: Slanke mennesker klædt ud som tykke har altid kunnet få folk til at grine eller gispe efter vejret. Det er der lige nu en debat om i forskellige medier. En af de mere radikale grupperinger i det identitetspolitiske landskab er nemlig sammenslutningen FedFront, der kæmper for retten til at være overvægtig uden at blive mødt med omgivelsernes nedladende blikke. For FedFront, der blandt andre blev stiftet af standupkomikeren Sofie Hagen, er selve det kapitalistiske samfund nemlig præget af ”tykfobiske strukturer”, der resulterer i et negativt syn på overvægt. Selv lægernes advarsler om de negative sundhedsmæssige konsekvenser ved overvægt kan i visse tilfælde være et udslag af tykfobisk adfærd, mener FedFront.

CIS-kønnethed: I en tid, hvor friheden til at definere sin egen kønsidentitet og seksuelle orientering er større end på noget andet tidspunkt i historien, er antallet af seksuelle minoriteter og kønsidentiteter efterhånden mangfoldige. Det gælder også begrebet ”CIS-kønnet”, der dækker over kønsidentiteten hos mennesker, der identificerer sig med deres biologiske køn. (Cis – fra latin ”på denne side af” i modsætning til trans: ”på den anden side af”).

Så hvis du er en mand, der er født med en penis og føler dig som sådan, er du med andre ord CIS-kønnet. Hvis du er født med kvindelige kønsorganer og føler dig som en mand, er du til gengæld transkønnet. Og hvis du er CIS-kønnet, er der ifølge intersektionelle feminister endog særdeles stor risiko for, at du er med til at udbrede toksisk maskulinitet.

Toksisk maskulinitet: Når den cis-kønnede mand sjældent er synderlig populær i identitetspolitiske kredse, skyldes det ikke mindst, at han bliver betragtet som både offer for og hovedleverandør af såkaldt »toksisk maskulinitet«. Uanset om mænd ved det eller ej, bærer de nemlig på bedagede forestillinger om, hvad det vil sige at være en rigtig en af slagsen, mener tilhængere af begrebet toksisk maskulinitet. Forestillingen om rigtige mænd er med til at fastlåse samfundets kønsroller med negative konsekvenser for både mænd og kvinder såvel som ikkebinære, det vil sige personer, der hverken identificerer sig som kvinder eller mænd. Som paraplybegreb er »toksisk maskulinitet« et fremragende begreb, der kan anvendes til at give en ideologisk kant til et i bund og grund æstetisk ubehag ved andre mennesker.

Begrænsninger på ytringsfriheden?

De identitetspolitiske woke hardlinerbevægelser arbejder målbevidst på at indskrænke fri tale og demokrati på vores universiteter, i medier og i det offentlige rum. Fra et oprindeligt fokus på sorte, kvinder og homoseksuelle skylder vi nu hensyn til en myriade af minoritetsgrupper af etnisk, kønslig og anden art, som hver især kræver anerkendelse for sin egenart og status som offer for idelige krænkelser.

Københavns Universitet, institut for Kunst- og Kulturvidenskab, kan udsende en mail, hvor instituttets undervisere blandt andet får besked på, at de bør undgå at sige ”han” eller ”hun” til deres studerende.

”Undgå at samle/anråbe de studerende med kønnede betegnelser, såsom: damer/piger eller gutter/drenge,” skriver institutlederen og studielektoren dertil i mailen.

Instruksen skyldes angiveligt, at der mangler retningslinjer for, hvordan man undgår situationer, ”hvor non-binære og transpersoner ikke føler sig inkluderet”.

Identitetspolitikken, kravet om politisk korrekthed og hele den woke krænkelseskultur er en form for fascisme. Historie, lærdom og sprog forsøges saneret i en bestræbelse på at skjule virkeligheder, man ikke bryder sig om, eller som individer finder degraderende. Sproget må ikke røbe en virkelighed, der er ubekvem i forhold til, hvordan en gnidningsfri verden skal se ud.

Det er bestemt ikke woke, men spørgsmålet er, om det overhovedet er legitimt at kritisere identitetspolitikken og antyde, at vi alle er ofre – og almindelige menneskers ytringsfrihed er alvorligt truet?

Uanset, om ”fjenden” i dag typisk udstilles som gamle reaktionære, uvaskede, racistiske, sexistiske, homofobiske, ufølsomme, halvfulde, klamme og onkelagtige hvide mænd, skal vi ikke tage fejl: Vi kan alle blive udsat for udskamning, hvis vi begår fejl i kønsdebatten, udtrykker beundring for Columbus eller kommer til at udtrykke sympati med John Waynes cinematiske opgør med Amerikas oprindelige beboere.

Hvordan kunne det ske?

Hvis man ikke forstår, hvordan woke-bevægelsen, kampagnen for FN’s Verdensmål og ESG-kravene, pludselig har fået uomgængelig status, bør man kigge på væksten i antallet af universitetsansatte, på væksten i antallet af offentligt ansatte bureaukrater, på mængden af konsulenter og på HR-afdelingernes vokseværk og magt i alle private som offentlige virksomheder.

Når forlagskonsulenter optaget af Cancel Culture-bevægelsen renser ud i angiveligt stødende sprogbrug i litterære klassikere som Ian Flemings bøger om James Bond og Roald Dahls ”Charlie og Chokoladefabrikken”, sker det først og fremmest for at skabe arbejde og indtjening til et professionelt korps af vogtere af den gode smag, af det politisk korrekte og af kontrollanter, der sikrer at alt er ”woke”.

De har alle især deres egne interesser for øje, men vi bliver alle berørt.

Woke-bevægelsen drives af snæversynede prokurister og mellemledere, af HR-afdelinger, af konsulenter, af ulidelige selvhjælpsforfattere som Morten Albæk, og af alle ”korrekte” medier.

De fleste aktive i woke-bevægelsen er marinerede i akademiske teorier som postmodernisme, postkolonialisme og intersektionalitet uden selv rigtig at have gennemtænkt eller forstået de akademiske teorier. Derimod arbejder de på at udbrede arbejdsformer og uddannelser, som giver dem selv indflydelse, penge og status.

Antallet af ansatte i administration og ledelse på de danske universiteter er steget eksplosivt, og mens der i 1966 var ca. 270.000 ansatte i den offentlige sektor i Danmark, er antallet af offentligt ansatte nu vokset til omkring 870.000.

Der kan bestemt sættes spørgsmål ved årsagssammenhængen, men stigningen i den offentlige beskæftigelse skyldes især en stigning i antallet af administrative ansatte. Antallet af sygeplejersker og sosu’er er som bekendt ikke eksploderet.

Siden 2016 er beskæftigelsen i den offentlige administration vokset fra omkring 75.000 fuldtidsansatte til omkring 93.000 fuldtidsansatte i 2022. Fra 3. kvartal 2017 og frem til 1. kvartal 2022 er antallet af årsværk i centraladministrationen øget med 11.300. Hovedparten af væksten har fundet sted i styrelserne, men også i departementerne har personaletallet været voksende.

Alle disse administratorer har brug for noget at administrere, og de har brug for ideer og principper, de kan administrere efter. Det, der i øjeblikket er kendt som “woke”, passede godt  til bureaukratiets behov for en ramme for alle reguleringerne.

Woke-bevægelsen dominerer ikke kun skoler, universiteter og det offentlige. I EU er mere end 50.000 virksomheder stillet over for krav om at afrapportere, hvilke negative og positive effekter deres aktiviteter har på samfundet, klimaet og miljøet – de såkaldte ESG-krav. Reglerne, der gradvist vil blive indført fra 2024 og frem til 2028, vil indebære voldsomme administrative byrder – også for underleverandører.

Hvordan kommer vi ud af det?

Hvis vi skal af med woke-bevægelsens svøbe er Løsningen ikke at bekæmpe engagement i spørgsmål som køn, etnicitet og ligehandling, og enkeltindivider som Isabella Hindkjær. Det vigtigste er at holde øjnene rettet mod bureaukratiet. Løsningen er at stoppe med at overadministrere organisationer, offentlige myndigheder, arbejdslivet og i virkeligheden – verden. Det er nødvendigt resolut at tage afsked med alle HR-tyrannerne. Tag ansvar og boykot det næste møde, den næste interne uddannelse, det næste lyserøde certifikat for ekspertise inden for bæredygtighed og den næste daglange hotelkonference om ligestillingens betydning for Verdensmålene.

Danmarks Radio er ikke bannerfører for woke-bevægelsen

DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, siger i anledning af debatten om Isabella Hindkjær, at DR ikke har bestemte politiske eller værdimæssige intentioner, den påstand er frit forankret i den blå luft. P3 skal, som det øvrige DR, levere ordentlig og faglig kompetent journalistik og leve op til den samme alsidighed på tværs af platforme og kanaler i morgen, som P3 skulle i går. Det sker på P3 med tydeligt blik for målgruppen, og det sker på de unges præmisser, ellers gider de ganske enkelt ikke deltage.

Henrik Bo Nielsen understreger også, at valget af den nye P3-chef er sket på baggrund af hendes kompetencer, erfaringer og leverede resultater.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s