Høj gasforsyningssikkerhed

Gasforsyningssikkerhed 2022

Ifølge Energinet er gasforsyningssikkerheden i Danmark høj. Den er dog det seneste år blevet udfordret. En række faktorer – ikke mindst Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 – har haft konsekvenser for forsyningssikkerheden i Europa. Desuden har sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 i september 2022 givet gasmarkedet en forventning om, at der ikke i fremtiden vil blive importeret naturgas til EU fra Rusland.

Ruslands invasion af Ukraine, høj inflation og stigende efterspørgsel på gas i nogle dele af Europa har været medvirkende til at drive gaspriserne højt op.

I stedet for russisk gas køber EU nu LNG primært fra USA og Qatar, som dog ikke er tilstrækkeligt til helt at erstatte den russiske gas, og derfor har EU sørget for, at de europæiske gaslagre var fyldte ved indgangen til vinteren 2022.

En konsekvens af de stigende gaspriser har medført en øget produktion af biogas. I takt med at gasforbruget falder, betyder det, at andelen af biogas i det danske gassystem øges hurtigere end forventet.

Mængden af biogas tilført gassystemet forventes at stige fra 6,9 TWh i 2022 til 13,8 TWh i 2030, hvilket svarer til en årsandel på 32 pct. af det danske gasforbrug i 2022 og til 100 pct. i 2030.

Den danske biogasproduktion er et mærkbart bidrag til forsyningssikkerheden både i forhold til den stigende andel biogas i gassystemet, relativt til gasforbruget og i forhold til placeringen af biogasproduktionsanlæggene. Biogassen medvirker til en større decentral og spredt gasforsyning til de danske gasforbrugere. Decentralisering af forsyningen vil til en vis grad være med til at beskytte forbrugerne i tilfælde af forsyningssvigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s