Eks-ministre og selskabsejere

Udenrigsminsteren i Ukraine

Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod har ifølge Finans stiftet 3 nye selskaber: Investeringsselskabet ”Jeseko Holding”, enkeltmandsvirksomheden ”KofodGlobal” og anpartsselskabet ”KofodGlobal ApS”, der skal gøre sig inden for kommunikation og rådgivning.

Jeppe Kofod oplyser selv, at ”Det er rettidig omhu i forhold til, hvis jeg skal være rådgiver. Selskaberne er oprettet, så der er styr på strukturen”.

Selskabskonstruktionen kan dog også anvendes til at undgå modregning i det rundelige eftervederlag, som Jeppe Kofod er berettiget til efter perioden som minister fra 2019-2022.

Afgåede ministre har ret til et eftervederlag af samme størrelse som ministerlønnen i mindst 18 måneder og op til 3 år afhængig af hvor længe man har været minister.

I princippet modregnes eftervederlaget for løn, vederlag og anden erhvervsmæssig indkomst samt pension m.v. fra såvel offentlig ansættelse og offentlige hverv som privat ansættelse og erhvervsvirksomhed.

Det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Finansministeriet, der holder styr på eftervederlag og modregning m.v. og eksministre bliver modregnet af de penge, som de betaler arbejdsmarkedsbidrag af, har styrelsen oplyst.

Eks-ministre, der fortsat er medlem af Folketinget undgår ikke at Folketingsvederlaget modregnes i ministervederlaget, men hvis andre indtægter formelt oppebæres af et selskab, kan modregning undgås, hvis der ikke trækkes penge ud af virksomheden.

Hvis man venter med at trække pengene ud til efter perioden med eftervederlaget som minister, skal der ikke modregnes.

Penge tjent samtidig med det gyldne eftervederlag, der svarer til en ministerløn, bliver så i virksomheden, indtil minister-dagpengene fra det offentlige udløber. Herefter kan man overføre løn til sig selv uden modregning.

Udover Jeppe Kofod omfatter listen over eks-ministre med eget firma Lars Løkke Rasmussen (Enkeltmandsvirksomheden: ”Lars Løkke Rasmussen” og anpartsselskaberne ”Sollar Holding ApS” og ”Sollar ApS”), Kristian Jensen (Enkeltmandsvirksomhed: ”Kr. Jensen foredrag mv”), Troels Lund Poulsen (Enkeltmandsvirksomhed: ”Birkehøjgaard v/Troels Lund Poulsen”), Eva Kjer Hansen (Enkeltmandsvirksomhed ”Evaction), Rasmus Jarlov (Enkeltmandsvirksomhed: ”Hamlet Tours”), Søren Pind (Anpartsselskaber: ”Selskabet af 4. juli 1776 ApS” og ”Selskabet af 20. januar 1981 ApS”). Det bemærkes, at nogle selskaber er stiftet inden den pågældende politiker blev minister.

One thought on “Eks-ministre og selskabsejere

  1. Føj for den lede. Hvem andre kan gøre sådan? Fanden hytter sine! Usmageligt. De skulle en tur hennem vridemaskinen: ARBEJDSGIRMIDLINGEN! Og på egen krop og sjæl gennemleve blot lidt af det, de har garderet sig delv mod.
    Rådgivere, det må da være i, hvoedan man profitmaksimerer eftervederlag og pensioner fra de offentlige kasser! Usmageligt!
    Hvem kan og tør rydde op i dette vellevned. Det ville utvivlsomt betyde mere omtanke fir borgernes liv og levned, hvis vilkårene var såvidt muligt ens!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s