Skatteborgerne i Thisted må til lommerne

Hanstholm Havn

Hanstholm Havn slår et kæmpe hul i kommunekassen i Thisted, så budgettet for 2023 skal nu genåbnes. Havnen har en gæld på 630 mio. kr. og en begrænset omsætning på omkring 30 mio. kr.

Havnen kører derfor med dundrende underskud – i 2020-regnskabet var underskuddet på 5,4 mio. kroner, i 2021 på knap 17,6 mio. kroner og med underskuddet i 2022 kommer det akkumulerede underskud op på 63 mio. kr., der i strid med lånebekendtgørelsen er finansieret over havnens kassekredit.

Kommunal havn

Ved at omdanne havnen til kommunal havn skal Thisted kommune i første omgang indfri havnens kassekredit på 63 mio. kroner. Det skal ske med en tillægsbevilling – og pengene skal hentes i kommunekassen. Frem til udgangen af 2025 forventer kommunen, at der i alt vil være et træk på 175 mio. kroner i kommunekassen til finansiering af havnens underskud.

Siden 1967

Hanstholm Havn blev indviet den 8. september 1967 med et slag af kong Frederik IX på den nyanskaffede auktionsklokke i auktionshallen.

Hanstholm Havn kan også se tilbage på en mindeværdig dag, da Kongeskibet Dannebrog mandag den 30. august lagde til kaj i havnen, og Hendes Majestæt Dronningen med tre slag på havnens historiske auktionsklokke fra 1967 markerede indvielsen af den mere end 600 millioner kroner store havneudvidelse.

Den store udvidelse tilførte Hanstholm Havn nye ydermoler, et nyt bassin, ekstra kajkapacitet, øget vanddybde og hele 130.000 kvadratmeter baglandsareal.

Turbulent ledelse af Hanstholm Havn

I de sidste mange år har der været hyppige udskiftninger på direktørposten i Hanstholm Havn, mens det indtil for nylig har været lidt mere stabilt på bestyrelsessiden.

Martin Vestergaard var bestyrelsesformand for Hanstholm Havn 2014-20, og blev efterfulgt af Kirsten Hede Dahlgaard Nielsen, der sad i havnens bestyrelse fra 2015 til 2022.

På et møde i Thisted kommunalbestyrelse den 25. januar 2022 blev tidligere venstreminister Kristian Jensen overraskende valgt til posten som formand for Hanstholms Havns bestyrelse og officielt konstitueret i bestyrelsen den 16. marts 2022.

Ovenpå et turbulent forløb, hvor Kristian Jensen allerede få måneder efter udnævnelse meddelte sin afgang, blev tidligere branchedirektør i DI Transport, Michael Svane, den 3. maj 2022 konstitueret som ny bestyrelsesformand for Hanstholm Havn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s