Gødningskrise med priseksplosion

Jacob Bagge Hansen Gødningskrise

Høje og ustabile gødningspriser er en udfordring for landmændene. Køb af gødning udgør i EU i gennemsnit ca. 6 pct. af inputomkostningerne og op til 12 pct. for landmænd med kornproduktion. EU-Kommissionen vurderer, at landmændene i 24 ud af de 27 EU-lande ikke har kunnet kompensere for de højere priser på gødning ved at hæve priserne på deres produkter. Kun i Estland, Rumænien og Tjekkiet har landmændene dækket sig fuldt ind ved at hæve priserne på deres produkter tilsvarende.

I EU er produktionen af kunstgødning i høj grad baseret på importeret ammoniak fra Kina og Rusland. Normalt tegner Rusland sig for en tredjedel af vores import af ammoniak, og da de tilførsler forsvandt, bankede priserne i vejret.

Ruslands produktion af ammoniak er tidligere blevet sendt via en rørledning gennem Ukraine til havnen i Odessa, hvorfra varerne udskibes.

Ruslands invasion af Ukraine har forværret en allerede udfordrende situation for gødningsmarkedet i kølvandet på covid-19-pandemien.

Naturgasprisen

Produktionen af kvælstofgødning er mange steder afhængig af naturgas. Høje gaspriser betyder, at mere end hver anden gødningsfabrik i Europa er lukket. Lige nu er omkring 60 procent af kapaciteten i europas gødningsindustri lukket ned som følge af de høje gaspriser oplyser Jacob Bagge Hansen fra Fertlizer Europe til Agriwatch.

Gaspriserne førte til en prisstigning på 149 pct. på gødning i september 2022 sammenlignet med året før. Som følge heraf har mange landmænd udskudt og reduceret deres køb af disse produkter.

Højere fødevarepriser og fødevarekrise

Dette kan føre til lavere udbytter af næste års høst og i sidste ende til højere fødevarepriser.

På globalt plan har de højere føde varepriser potentielt en ødelæggende virkning på fødevareforsyningssikkerheden, navnlig i sårbare regioner i verden.

Efter EU-Kommissionens opfattelse skal man tilbage til 1970’erne for at finde en gødningskrise, som svarer til den, landmænd står i i dag. Derfor har EU-Kommissionen foreslået, at EU-landene prioriterer deres naturgas til producenter af gødning. Samtidig vil EU-Kommissionen give EU-landene øget adgang til at hjælpe landmænd og gødningsproducenter. Det skal ske uden, at EU-landene kommer i problemer med reglerne for statsstøtte.

EU-Kommissionen lægger desuden op til at diskutere fordeling af en reserve på omkring 3,3 milliarder kroner til landmænd i EU.

Aftaler mellem Rusland og Ukraine

I den kommende kornaftale, der forhandles mellem Rusland og Ukraine med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, som mægler, vil Ukraine vil have aftalen udvidet, så den omfatter flere havne. Samtidig vil Ukraine have aftalen forlænget med et år.

Russerne vil russerne formentlig få den indrømmelse, at eksporten af ammoniak kan genoptages.

På trods af sanktionspolitikken er det vanskeligt for Vesten at argumentere mod de russiske ønsker, da en stigende eksport af korn og gødning fra Rusland vil være med til at dæmpe den globale fødevarekrise.

Den seneste tids prisfald på gas har betydet, at prisen på kunstgødning er faldet og hvis Ruslands eksport af ammoniak til verdensmarkedet normaliseres, vil priserne falde yderligere.

3 thoughts on “Gødningskrise med priseksplosion

    1. Denneblandt så uendeligt mange senere derouter i Europas egenproduktion dyaryede på gødningspmrådey for snart
      Mange år siden, da Hoechst AG onddtillede produktionen på Hovedsædet i Höchdt ved Frankfurt am Main. Glemmer aldrig synet, da den enorme skorsten ved sprængningsekspetters hjælp sank sammen i sig selv uden at lædere een bygning omkring den! Man kan sige og ‘syns’ meget om Donald Trump, men hans maxime: USA first var ganske godt tænkt og medførte, at både the Rocket Man og Xi kom på talefod samt de tusinder af arbejdspladser, der vendte hjem til USA. Den maxime var blot lidt anderledes udtrykt end Bismarcks: ‘En stat har hverken venner eller fjender, men interesser! Noget vi og ikke mindst vore politikere nok skulle tænke lidt dybere over. Mht. Krim denest i 2014, som man mu forsæger at reparere på!!!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s