Hvem skal betale?

Mette F Nicolai Wammen

Ved præsentationen onsdag den 31. august 2022 af regeringens forslag til finansloven for 2023 advarede finansminister Nicolai Wammen mod dyre valgløfter.

Tiden er ikke til at dele gaver ud til vælgerne, sagde finansministeren.

På grund af den kraftige inflation i store dele af verden skal der ikke sendes flere penge ud i samfundet, da det kan forværre situationen. Derfor bliver finansloven stram, for inflationen er i Danmark den højeste i 40 år: ”Vi strammer op for finanspolitikken for næste år. Vores finanslovsforslag er afstemt med den økonomiske situation, vi står i. Det er ikke tid til milde gaver, det er tid til ansvarlighed, og det vil vi prioritere som regering”, siger finansministeren.

Ingen tillid til regeringen

Mange har for længe siden mistet tilliden til statsminister Mette Frederiksen, men præsentationen af regeringens udspil til en ny finanslov bekræftede, at vi heller ikke kan stole på finansministeren.

Nye oplysninger viser, at Finansministeriet har manipuleret med en opgørelse af statens konsulentforbrug ved at omgå almindelige regnskabsregler. Dermed skjulte ministeriet overfor Folketingets Finansudvalg manglende besparelser på private konsulenter for 284 millioner kroner.

Finansministeriets fiflerier har påkaldt sig kritik: ”Det er et helt generelt fagligt anerkendt princip, at hvis man vil trække nogle udgiftsposter ud af en opgørelse, så skal man gøre det i begge de to år, man sammenligner. Det kan jeg ikke forestille mig, at nogen med faglig ædruelighed kan diskutere,” siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh.

Med omgåelsen af regnskabsreglerne skjulte Nicolai Wammen det forhold, at regeringen ikke selv har kunne levere de besparelser på private konsulenter, som ellers skulle finansiere øget velfærd.

“Det er en bevidst vildledning af Folketingets Finansudvalg der har fundet sted,” siger Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen, der i øvrigt også er statsrevisor.

Valgløfter

På trods af Nicolai Wammens forsikringer om, at den høje inflation og den generelle økonomiske situation gjorde det uomgængeligt nødvendigt med en stram finanslov for 2023, er det opsigtsvækkende, at socialdemokratiet selv strør om sig med vamle valgløfter.

Der er aftalen om et huslejeloft, som kun realiseres, hvis rød blok fastholder magten. Så kan lejere, der er i tvivl om hvor krydset skal sættes, sutte på den!

Der er den kaotiske uddeling af varmecheck, som med god ret var tiltænkt de mest udsatte, men som i flere tilfælde er uddelt på må og få. Der er statsminister Mette Frederiksens løfte om højere løn til mere end 800.000 offentligt ansatte. Der er erhvervsministeren, der efter at have siddet på hænderne i 3 år, pludselig lover stram kontrol med priser. Der er kirke- og ligestillingsministeren, der vil ophæve menighedsrådenes muligheder for at fravælge kvindelige præster, og justitsministeren, der bebuder strengere straffe til kriminelle indvandrere og ophævelse af aldersgrænsen for at skifte køn.

Tidligere er seniorborgerne betænkt med en ældrecheck, og en nøjere gennemgang af forslaget til finanslov vil sikkert afsløre andre godbidder til udvalgte vælgersegmenter.

Mens der dækkes over, at regeringen med talrige forhøjelser af gebyrer, skatter og afgifter har forsuret tilværelsen for mange befolkningsgrupper, bør det mane til eftertanke hos alle, uanset politisk tilhørsforhold, at regeringen så skamløst tilgodeser bestemte målgrupper.

Hvis regeringen skulle beholde magten, vil der være et berettiget krav om, at løfterne realiseres.

Så hvem er det, der skal betale?

One thought on “Hvem skal betale?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s