Holy Moly

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Det kommende Folketingsvalg, der afholdes på baggrund af en helt enestående epoke i dansk politik, tegner til at blive noget særligt.

Under den socialdemokratiske regering har vi været vidne til en uhørt magtcentralisering. Coronakrisen har medvirket til, at vi alle udviste ”samfundssind” og blindt underlagde os de påståede nødvendige hensyn til almenvellet – også selvom den førte politik var i konflikt med anerkendte borger- og frihedsrettigheder, som vi så under epidemiloven og minksagen.

Pludselig var vi, der rettede ind, sociale demokrater, mens de andre: modstandere af vaccinationstvang, mundbind, forsamlingsforbud, isolering af plejehjemsbeboere og suspendering af undervisningen af børn og unge blev stigmatiseret som tilhængere af konspirationsteorier, ikke-stuerene og udstødt af det gode selskab.

Coronaen lurer fortsat, og med en anskudt regering, der systematisk har nedbrudt tilliden til offentlige myndigheders uafhængighed og med ansvar for uhørt lemfældig forvaltning af varmekompensation, for FE-skandalen, for Minkgate, hvor en Kommissionsrapport identificerede 10 topembedsmænd, der i misforstået iver for at leve op til statsministerens krav om handlekraft tilsidesatte alle hensyn til uafhængighed og groft fejlede og medvirkede til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet, er der lagt op til drama.

På den baggrund er det et bevis på Socialdemokratiets totale mangel på moral, at socialdemokratiske ministre og topfolk går ud i et koordineret angreb på kritikere, der har tvivlet på rimeligheden af at Barbara Bertelsen kun sanktioneres med en advarsel.

Det betegnes som et uhørt angreb på en uafhængig styrelse og Kammeradvokaten og karakteriseres derfor som et forsøg på at nedbryde tilliden til en bredt anerkendt model til at sikre uafhængig juridisk rådgivning.

Vi lader lige følgende udsagn fra den ”uafhængige” Medarbejder- og Kompetencestyrelse stå:

”Der har ikke været koordination af indholdet af budskaberne fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, men der har været koordination om tidspunktet for udsendelse af pressemeddelelse ift. afholdelse af pressemøde”.

Det er ligeledes betegnende for Socialdemokratiets asociale kynisme, at statsminister Mette Frederiksen på direkte fjernsyn sagde, at nu var Minksagen et overstået kapitel:

”Jeg mener ikke, at der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale”.

2 thoughts on “Holy Moly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s