Nu betaler vi prisen!

Energi1

Den grønne omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi er en hovedårsag til de nuværende høje strømpriser. Det har nok af folk med et minimum af indsigt i energimarkedernes funktion været forventet, at EU’s ambitiøse målsætning om 0-emission i 2050 ville føre til svingende priser i takt med at stabile energikilder som kul, gas og a-kraft blev udfaset og erstattet med ikke-regulerbar vedvarende energi. Men det var ikke ventet, at det ville blive så slemt!

Tyskland alene går fra at have et kraftoverskud til et betydelig kraftunderskud.

Krigen i Ukraine har afsløret, at ingen steder er hverken regeringer eller befolkninger parat til at gennemføre den grønne omstilling så drastisk, så hurtigt og så radikalt, som efterlevelse af de forhastede klimamålsætninger ville kræve.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s