Højspændt Venstre-populisme

Søren Gade
Søren Gade (V)

Energinet er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer og driver dansk energiinfrastruktur. Energinet ejes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Energinet ønsker at forstærke elnettet på strækningen på cirka 170 kilometer fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse. Op til 26 kilometer af elledningerne gravet ned i jorden, men ellers bliver der tale om 400 kilovolt luftledningsanlæg med op til 35 meter høje og 35 meter brede elmaster.

Formålet er at forbedre forsyningssikkerheden og sikre bedre muligheder for at transportere den “grønne strøm” til Tyskland.

Projektet løber i to strækninger. Én fra Idomlund til Endrup, og én fra Endrup til den dansk-tyske grænse.

Den første strækning mellem Endrup ved Esbjerg og Idomlund ved Holstebro omfatter ca. 86 km 400 kV luftledningsanlæg og 11 km 400 kV jordkabler, fra den eksisterende transformerstation Endrup i Esbjerg Kommune, til den eksisterende transformerstation Idomlund i Holstebro Kommune.

Derudover omfatter projektet også en udbygning af transformerstationerne ved hhv. Endrup, Stovstrup og Idomlund, mens der vil foregå mindre ombygninger på 150 kV stationerne ved Karlsgårde og Videbæk.

I forbindelse med projektet, vil der også blive kabellagt en del eksisterende luftledninger.

På 150 kV niveau, kabellægges i alt cirka 81 km. på strækningerne Karlsgårde-Stovstrup, Stovstrup-Videbæk og Videbæk-Idomlund. Derudover kabellægges der nogle strækninger på 60 kV niveau, der hvor de krydser, eller er tæt på det nye 400 kV anlæg.

Den officielle høringsfase for strækningen Endrup-Idomlund varer frem til den 15. september 2022. Herefter forventer man, at Bolig- og Planstyrelsen kan udstede et landsplandirektiv, som er plangrundlaget for projektet, og at Miljøstyrelsen kan udstede VVM-tilladelse i november 2022.

Den første strækning af højspændingsforbindelsen forventes herefter at stå klar medio 2024.

Venstremanden Søren Gade har raset mod projektet, og i Jyllands-Posten har han betegnet det som ”det rene vanvid, at man fra statsligt niveau bevidst fører borgerne i Vestjylland bag lyset med løgne og fortielser, fordi man har sparekniven fremme og går efter den billigste løsning”, fordi Energinet har hævdet, at det ikke var muligt at grave elledningerne ned.

Gade har slået på, at for beslutningstagerne i København ”er Vestjylland et sted, der er så langt væk, at det er ligegyldigt”.

”I jagten på at spare den mindste krone er man åbenbart ligeglad med de mennesker, der bor i området. Men nu er det jo heller ikke deres bolig, der får en elektrisk motorvej hængende over taget. Det er heller ikke deres smukke natur, som bliver ødelagt af høje master, der skærer sig gennem landskabet fra horisont til horisont. Og det er ej heller deres erhvervsliv, som bliver chikaneret af de utallige høje master. Nej, for den tåbelige beslutning er selvfølgelig truffet langt væk fra borgerne”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s