Den amerikanske centralbanks største rentestigning i 28 år

Federal Reserve

En række ‎‎nye og ‎‎bekymrende inflationsrapporter‎ har været på bordet under mødet i den amerikanske centralbanks FOMC-komité, tirsdag og onsdag 14. – 15. juni 2022.

På mødet besluttede The Fed at forhøje styringsrenten. Renten har hidtil været på 1 pct., men forhøjes nu med 0,75 pct.-point til 1,75 pct. – den største rentestigning i 28 år!

 Forud for centralbankmødet, havde kilder ‎oplyst, at de var parate til at hæve renten med et halvt procentpoint i denne uge og igen med et halvt procentpoint på næste møde i juli. Men de havde også sagt, at alt afhang af hvordan økonomien udviklede sig. ‎‎Sidste uges inflationsrapport‎‎ fra det amerikanske arbejdsministerium viste en større stigning i priserne i maj, end forventet.‎

‎To forbrugerundersøgelser har også vist, at husholdningernes forventninger til den fremtidige inflation er steget de seneste dage.

‎The Fed hævede på ‎‎sit møde i sidste måned‎‎ renten med et halvt procentpoint til 0,75 – 1 pct.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s