Har det betydning, at afkastkurven vender?

Wall Street

Den amerikanske obligationsrentekurve vendte igen mandag, hvilket øgede bekymringen for, at økonomien er på vej mod en recession. Renten på korte 2-årige statsobligationer steg over de 10-årige statsobligationer for første gang siden april. Renten på femårige obligationer gik så højt som 17 basispoint over renten på 30-årige papirer.

Mandag den 13. juni 2022 vakte det opmærksomhed på Wall Street, at afkastet på en amerikansk 2-årig statsobligation pludselig blev større end afkastet på en 10-årig obligation.

Den såkaldte omvendte afkastkurve eller omvendte obligationsrentekurve (inverted yield curve) viser sig, når efterspørgslen i markedet for lange papirer overstiger efterspørgslen efter korte papirer.

Kortsigtede renter følger typisk forventningerne om, hvor Federal Reserve vil fastsætte dag-til-dag-renten, mens de lange renter afspejler mere fjerntliggende forventninger om økonomisk vækst og inflation.

Når afkastkurven vender, signalerer det, at markederne prissætter en stigende risiko for, at Federal Reserves forhøjelse af den korte rente, der har til formål at bremse den høje inflation, vil skade væksten og vippe økonomien ud i en recession.

Normalt er der en positiv forskel mellem renten på korte papirer og lange papirer. Renten på en obligation med 10-års løbetid er normalt højere end på et 3-måneders papir, fordi investorer normalt forventer en vis præmie for at binde midlerne i lange papirer, hvor der kan være en vis risiko i form af det fremtidige inflationsniveau m.v.

En omvendt afkastkurve tolkes af nogle finansfolk som et sikkert tegn på en kommende recession.

En række ‎‎bekymrende inflationsrapporter‎‎ i de seneste dage er på bordet under mødet i den amerikanske centralbanks FOMC-komité, tirsdag og onsdag 14. – 15. juni 2022. Det forventes, at den amerikanske centralbank, The Fed, på mødet vil besluttet at forhøje styringsrenten. Renten er i øjeblikket på 1 pct. og spørgsmålet er om den forhøjes til 1,5 pct. eller til 1,75 pct. Hvis renten forhøjes med 0,75 pct.-point, vil det være den største rentestigning siden 1994.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s