Er vi parate til at sende danske soldater i krig på dekret fra Bruxelles?

Mødre forsvarsforbehold

Når vi bliver slået oven i hovedet med juridiske argumenter og bliver belært om vilkårene for mellemstatsligt samarbejde, hvor landene har vetoret, glemmer JA-siden at fortælle om den dynamiske og glidende proces i EU, der eroderer især de små medlemslandes suverænitet.

Den gældende EU-traktat har således ikke været til hinder for, at der allerede mellem EU-Kommissionen og deltagerne i sikkerheds- og forsvarssamarbejdet i EU i forbindelse med vedtagelsen af det såkaldte Strategiske Kompas er enighed om, ”at fremme en hurtig og mere fleksibel beslutningsproces, handle på en mere robust måde og sikre større finansiel solidaritet”.

Hvis vi den 1. juni ophæver forbeholdet, betyder det, at vi tiltræder et samarbejde, hvor vi må acceptere, at der i realiteten allerede blandt de hidtidige deltagere er enstemmig enighed om at ændre afstemningsreglerne og fremme effektiviseringen indenfor rammerne af den eksisterende EU-traktat ved at formalisere “konstruktiv afståelse” som et alternativ til vetomuligheden.

Når vi nu kender Frankrigs, Tysklands, EU-Kommissionens og de andre tunge drenges holdning, betyder det, at det kan forventes, at beslutninger i EU’s sikkerhedspolitiske og militære samarbejde og andre politikområder fremover oftere bliver taget ved ”flertalsafgørelser” af en ”koalition af villige” mens de ”uvillige” afstår fra at blokere for beslutningen, og dermed uden at det kræver en traktatændring.

Det betyder alt sammen, at hvis vi ophæver forsvarsforbeholdet vil vi blive involveret i en allerede igangværende glidende proces, der uden at kræve traktatændringer og folkeafstemninger vil komme som en tyv om natten og hvor Danmarks deltagelse løbende kan godkendes af et simpelt flertal i Folketinget.

Det er derfor indiskutabelt risikabelt at indgå i et sikkerhedspolitisk samarbejde uden forsvarsforbehold i EU, som har selvstændige politiske agendaer dikteret af medlemslande med langt mere indflydelse end os.

Kun den danske stat har den demokratiske legitimitet til at sende danskere i krig, og ingen mor, hustru eller søster i Danmark vil nogensinde acceptere at danske soldater skal sendes i krig på dekret fra Bruxelles.

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13981131/niels-hausgaard-synes-at-vi-blev-snydt-i-1972-og-frygter-at-det-sker-igen-men-juraen-fortaeller-en-anden-historie/?fbclid=IwAR1LwHJNIb75h9XK8oGEbL4KQZyZAHCElxYd5R-vhDA30DsOpG5imISDl-8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s