Der er gode grunde til at sige NEJ

Allerede beslutningen om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet og tumulten omkring det spørgsmål, der skulle stilles til befolkningen, demonstrerer tydeligt, at et lille flertal i Folketinget kan sanktionere alle mulige EU-militære interventioner.

Stine Bosse taler ved Demonstrationen Hold fast i menneskerettighederne Danmark indkaldt af organis
Stine Bosse 

Den gældende EU-traktat har ikke været til hinder for, at der allerede blandt deltagerne i sikkerheds- og forsvarssamarbejdet i EU i forbindelse med vedtagelsen af det såkaldte Strategiske Kompas er enighed om, ”at fremme en hurtig og mere fleksibel beslutningsproces, handle på en mere robust måde og sikre større finansiel solidaritet”. Det forudses, at effektiviseringen kan fremmes ved at formalisere “konstruktiv afståelse” som et alternativ til vetomuligheden. Det betyder, at det kan forventes, at beslutninger i EU’s sikkerhedspolitiske og militære samarbejde fremover oftere bliver taget ved flertalsafgørelser af en ”koalition af villige”. Det er ikke sandsynligt, at Danmark nogensinde vil prøve at bremse en koalition af frivilliges indsats, som vi ikke selv deltager i – eller ikke deltager i.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s