Nato – garanten for Danmarks sikkerhed

Istedløven-blå

Det er meget tilfredsstillende, at der nu er et bredt politisk flertal i Folketinget for at bringe det danske forsvarsbudget op på de 2 pct. af BNP vi har forpligtet os til i Nato.

At det først vil ske i 2033 ved slutningen af den næste 10-årige forsvarsaftale, må vi så leve med.

De borgerlige partier er med rette stolte over forhandlingsresultatet, men vi bør dog ikke glemme, at Danmark – der hverken har været i stand til at forsvare sig militært eller til at levere, hvad vi har lovet i Nato – i oktober 2020 blev udsat for hidtil uset hård kritik i forsvarsalliancens vurdering af de styrkemål, som Danmark har forpligtet sig til i NATO.

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, fulgte op på kritikken. I et indlæg i Berlingske Tidende påpegede hun, at NATO er vores kollektive forsikringspolice og helt afgørende for vores fortsatte tryghed og sikkerhed. Men NATO kan ikke blive ved at være hovedhjørnestenen i vores fælles forsvar, hvis medlemslande som Danmark ikke fuldt ud og i rette tid implementerer alliancens kompatibilitetsmål.

Den socialdemokratiske forsvarsminister Trine Bramsen og andre danske politikere svarer igen og afviser kritikken – forsvarsordføreren for SF tillader sig endnog at sige: ”Lad hende skabe sig”.

Egentligt er det mærkeligt, at de seneste både borgerlige og socialdemokratiske regeringer i den grad har ladet stå til. Det er sket på trods af Ruslands krige mod Tjetjenien og Georgien og raslen med sablen overfor Ukraine og de baltiske lande og fra 2014 regulær militær invasion af Krim og den østlige del af Ukraine.

Danmark har tidligere anvendt mere end 2,0 pct. af BNP på forsvaret. I 1953 var tallet 3,4 pct. Herefter faldt bidraget gradvist, men så sent som i Poul Nyrup Rasmussens regeringstid levede vi stadig op til vores forpligtelser. Siden begyndelsen af 1990’erne har forsvarsbudgettet dog ligget på under 2 pct. af BNP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s