Dansk Metal støtter forsvarsunionen i EU

Terma Systematic

Dansk Metal opfordrer i dagbladet BØRSEN danskerne til at stemme “ja” til at afskaffe forsvarsforbeholdet i EU, og samtidig opfordres danske politikere til at lade sikkerhedspolitik og arbejdspladser gå hånd i hånd, når der i de kommende år skal investeres i forsvaret.

Danske pensionskasser investerer i våben til krig

Industriens Pension, der forvalter medlemmernes pensionsforhold, investerer ifølge årsrapporten så der tages hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimaforhold, anti-korruption samt ansvarlig skatteadfærd, og at investeringerne ikke bidrager til aktiviteter, der er forbundet med kulminedrift, udvinding af tjæresand mv. Industriens Pension investerer i våbenproduktion, men sætter dog grænsen ved konventionsstridige våben som f.eks. landminer og klyngebomber.

Selvom Industriens Pension ikke investerer i virksomheder, der producerer konventionsstridige våben, investerer Dansk Metals pensionskasse i f.eks. amerikanske våbenproducenter, herunder til virksomheder som Raytheon, der producerer de såkaldte Stinger-missiler, der har været kerneproduktet i flere krige.

Krigen i Yemen og Terma

Aktuelt må danske virksomheder ikke eksportere materiel til krigen i Yemen. Det betyder, at der ikke fra Danmark lovligt kan eksporteres våben og militært udstyr til Saudi-Arabien eller de Forenede Arabiske Emirater, UAE, så længe de pågældende produkter risikerer at blive anvendt i krigsførelsen i Yemen. Amerikanske virksomheder som Raytheon kan imidlertid fortsat eksportere krigsmateriel til Saudi-Arabien.

Våbenproducenten Terma i Aarhus blev i 2020 politianmeldt for at sælge militærdele til De Forenede Arabiske Emirater, UAE. Af uransagelige grunde fandt politiet i 2021, at det ikke var brud på reglerne, da Lystrup-virksomheden solgte radardele til UAE, og sagen blev dysset ned.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s