Når Socialdemokratiet udfordrer egne medlemmer

Det er næppe kritikken fra Dansk Folkeparti, der har tvunget Socialdemokratiet til at ændre spørgsmålet på stemmesedlen til folkeafstemningen den 1. juni 2022 om forsvarsforbeholdet.

I store dele af Socialdemokratiet er der indgroet skepsis overfor et snævert EU-samarbejde om sikkerhedspolitik og de centraleuropæiske drømme om etableringen af en ”EU-hær”, og Socialdemokratiet har da også været faste i kødet, når spørgsmålet om forsvarsforbeholdet er luftet. Udenrigsminister Jeppe Kofod har flere gange slået fast – senest i Deadline på DR den 6. februar 2022 – at forsvarsforbeholdet ingen hindring er for Danmarks nuværende ageren og ambitioner.

”Der er ikke noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil. Den dag forsvarsforbeholdet forhindrer os i at føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som Danmark skal føre for at passe på vores land, den dag skal vi tage et opgør med forbeholdet. Men der er vi slet ikke. Tværtimod,” understregede Jeppe Kofod.

Dansk Metal, der organiserer mange ansatte i forsvarsindustrien, har ikke lagt skjul på, at de gerne så forsvarsforbeholdet ophævet, men mange gode socialdemokrater har uanset holdning til forbeholdet undret sig over, at hverken EU eller forsvarsforbeholdet var nævnt i den oprindelige formulering.

Foreløbig har vi heller ikke set mange fremtrædende socialdemokrat ytre sig i debatten forud for folkeafstemningen. Mogens Lykketoft ivrer for et ja, men ham er der jo ingen der regner med.

Måske vil vi opleve, at den socialdemokratiske ungdomsorganisation, DSU, inden den 1. juni 2022 indtager den samme som KU og anbefaler NEJ til folkeafstemningen.

https://www.altinget.dk/artikel/efter-kritik-stemmeseddel-om-forsvarsforbeholdet-aendres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s