Krig og mangel på arbejdskraft

FH

Det er svært for en række danske virksomheder at skaffe arbejdskraft.

Derfor har erhvervsorganisationer som Dansk Industri og Dansk Erhverv foreslået, at man slækker på kravene for at give udlændinge uden for EU, arbejdstilladelse i Danmark.

Det viser sig, at Det Økonomiske Råds formandskab – de såkaldte vismænd – er enige i, at det en hensigtsmæssig måde at forsøge at løse problemet på.

I Vismændenes årlige produktivitetsrapport, der er offentliggjort tirsdag, har de kigget på forslaget om i en 2-årig periode at sænke den krævede årlige minimumsløn for beløbsordningen fra de nuværende 448.000 til 375.000 kr.

Vismændene bakker op om idéen, dog med det forbehold, at man sænker grænsen permanent og ikke kun i to år for at få størst mulig virkning. Vismændene er ikke bekymret for, at flere udlændinge vil føre til højere løntryk for danske ansatte.

Det skyldes, at de udlændinge, der i givet fald vil komme hertil, vil have kvalifikationer, som mangler på det danske arbejdsmarked. En reduktion af beløbsgrænsen kan hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft i den nuværende situation, men den primære gevinst er i virkeligheden en styrkelse af produktiviteten, siger Vismændene.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er til gengæld ikke enig:

”Det giver ingen mening, at vismændene foreslår at sænke beløbsgrænsen permanent for borgere uden for EU, når vi åbner for langt over 10.000 ukrainske flygtninge”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Det er simpelthen et udtryk for manglende situationsfornemmelse, når vismændene foreslår permanent at sænke beløbsgrænsen, så arbejdsgiverne kan hente flere udenlandske lønmodtagere fra lande uden for EU. Desuden er 100.000 ukrainske flygtninge er på vej til Danmark på flugt fra Putins krig. Lad os nu bruge kræfterne på at få dem, og de ledige vi faktisk stadig har i Danmark, i job på ordnede vilkår.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s