Den dyre ammunition

Don Q

Det forlyder nu, at danske soldater skyder med løst krudt, fordi der ikke er patroner nok. Det skal man ikke kimse af. I tiden uden kostbare svømmehaller overalt blev der i ikke så få landsbyskoler undervist i ”tørsvømning”, og det kan ikke udelukkes, at nogle faktisk fik lært at svømme på den måde.

Belgiske erfaringer

I fristaten Congo – en koloni i Centralafrika, der frem til 1908 tilhørte kong Leopold 2. personligt – bestod kolonialhæren – “Force publique” – af congolesere, som var blevet hvervet med tvang eller frivilligt. De ledtes af en mindre gruppe af hvide fra hele Europa, blandt andre Sverige og Danmark, men især fra Belgien.

“Force publique” tvang de indfødte ud i skovene for at indsamle gummi fra lange ranker på gummitræerne. De blev tvunget til at opfylde en vis kvote, og de, som ikke gjorde det, blev straffet brutalt med pisk eller på anden vis.

Et af de mere makabre indslag i Leopolds jagt på gummi var, at man – ligesom i det danske forsvar – blev beordret til at spare på ammunition, og derfor var “Force publique” instrueret om, at for hver kugle, som blev afskudt enten mod vilde indfødte, som forsøgte at undgå at blive tvunget ud i skoven eller mod rebeller, måtte de forevise en højrehånd, dvs. at hvis en soldat kom til basen om aftenen og havde anvendt tre patroner, skulle han også have tre afhuggede højrehænder med sig. Dette for at kuglerne ikke skulle bortsløses på dyr. Når man ramte forbi, var man tvunget til at hugge hånden af et levende menneske, ikke sjældent et barn.

https://www.berlingske.dk/danmark/der-kan-gaa-et-aar-foer-forsvaret-har-ammunition-nok-til-at-kunne-gaa-i

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s