Forbrugerne i Danmark afkræves de højeste priser i EU

Priser i DK

Danske skatteborgere har det højeste skattetryk i verden, men danske forbrugere bliver også flået med de højeste priser i EU.

Spritnye tal fra Danmarks Statistik, som er baseret på Eurostats prissammenligningsundersøgelse, viser, at i Danmark kostede varer og tjenester gennemsnitligt 40 pct. mere end EU-gennemsnittet i 2020.

Danmark (og Irland) har de højeste forbrugerpriser i EU. Det er kun EFTA-landene Schweiz og Island, som har et prisniveau, der er endnu højere.

Luxembourg og Finland har et prisniveau, der er henholdsvis 32 pct. og 27 pct. over EU-gennemsnittet.  Rumænien og Bulgarien har de billigste priser med et prisniveau på lidt over halvdelen af EU-gennemsnittet.

Moms og afgifter i den høje ende i forhold til de øvrige EU-lande bidrager til at Danmark har et højere prisniveau, men den manglende konkurrence på det lille danske marked har også betydning.

Priserne i Danmark stiger i øjeblikket med højeste hastighed i 13 år. I november steg forbrugerpriserne med 3,4 pct. sammenlignet med samme tid sidste år. Det er særligt drevet af stigende priser på energi, hvor både prisen på naturgas, strøm og brændstof er blevet mærkbart dyrere.

Prisniveauet på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i Danmark er det næsthøjeste i EU i 2020 med 21 pct. over EU-gennemsnittet kun overgået af Luxembourg med 25 pct. De poster som trækker op i prisniveauet i Danmark, er bl.a. brød- og kornprodukter som prismæssigt ligger 45 pct. over EU-gennemsnittet.

De billigste fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer findes i Polen og Rumænien.

Et af de (få) steder, hvor priserne i Danmark ligger i nærheden af EU-gennemsnittet er på kød, hvor priserne i 2020 lå 4 pct. under EU-gennemsnittet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s