Vision Danmark 2050

Vision 2050_forside

Carlsbergfondet har samlet repræsentanter på tværs af fagområder og sektorer og skabt ”Vision Danmark 2050”, der er en fælles vision for fremtidens Danmark baseret på solid viden, kreativ forestillingsevne og velfunderede synspunkter.

Visionen om Danmark som foregangsland for løsninger af de klimamæssige, sociale og samfundsstrukturelle udfordringer, alle lande står overfor, bygger på 5 såkaldte ”hjørnesten”: fremtidssikring, åbenhed, dannelse, samhørighed og tolerance.

Visionen konkretiseres gennem 8 initiativer med følgende overskrifter: 1: Vores samfund er kendetegnet ved “et meningsfuldt liv” hele livet, 2: Danmark er et foregangsland for demokratiske principper, solidaritet og aktivt medborgerskab, 3: Uddannelse understøtter realisering af potentiale og muligheder fra grundskole til livslang læring,4: Vi spiller en aktiv rolle i at fremme og styrke internationalt samarbejde i en multipolær verden i forandring, 5: Vi har et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og entreprenørskab, 6: Danmark udveksler talent og arbejdskraft med hele verden, 7: Vi er et foregangsland for forskning og innovation, 8: Danske spidskompetencer indgår i løsninger af globale problemer og styrker den danske økonomi.

”Vision Danmark 2050” vil på nogle områder givet give anledning til debat. Argumentationen for lavere aktieavancebeskatning, offentlige-private partnerskaber, OPP, og et arbejdsmarked, der er mere åbent for udenlandsk arbejdskraft, vil givet blive mødt af modstand fra visse kredse. Ligeledes vil anbefalingen af en øget international diplomatisk indsats og at Danmarks EU-forbehold bør overvejes støde på modstand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s