Kan man stole på Jyllands-Posten?

JP Politiken

Den 1. januar 2003 indgik koncernen bag Jyllands-Posten et selskabsmæssigt, men ikke redaktionelt samarbejde med Politikens Hus i JP/Politikens Hus A/S.

JP/Politikens Hus A/S ejes af Jyllands-Posten Holding A/S (50 pct.) og A/S Politiken Holding (50 pct.).

I forbindelse med fusionen afløste Carsten Juste den mangeårige chefredaktør og administrerende direktør Jyllands-Posten, Jørgen Ejbøl. I 2016 overtog Jacob Nybroe poste som ansvarshavende chefredaktør, og han udgør sammen med Marchen Neel Gjertsen og Steen Rosenbak Jyllands-Postens chefredaktion.

Marchen Neel Gjertsen med rødder i Enhedslisten

Marchen Neel Gjertsen var formand for Folketingets Presseloge 2017 – 2019. Gjertsen er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2010 med praktik på Dagbladet Information, hvor hun efter endt uddannelse fik fast job.

Efter tre måneder i stillingen som souschef for Politikens Christiansborg-redaktion, vendte Gjertsen i maj 2015 tilbage til Jyllands-Posten, hvor hun overtog jobbet som politisk analytiker og leder af den politiske redaktion efter Christine Cordsen. Senere i 2018 blev Marchen Neel Gjertsen ansat af Pierre Collignon som politisk redaktør og dermed medlem af nyhedsledelsen på Jyllands-Posten.

Det interessante er Marchen Gjertsens fortid som kandidat for Enhedslisten samt et medlemskab af SUF – Socialistisk Ungdomsfront, hvis mål var at omstyrte det danske samfund.

Marchen Gjertsen stillede i 2005 op til kommunalvalget i Odense for Enhedslisten – i øvrigt sammen med Anna Rytter og Asmaa Abdol-Hamid.

Jyllands-Posten – et liberalt dagblad

Jyllands-Postens Fond, der gennem Jyllands-Posten Holding A/S ejer 50 pct. af JP/Politikens Hus A/S, har som hovedopgave at støtte udgivelsen af Jyllands-Posten, “som et af private, erhvervsmæssige, organisationsmæssige og partipolitiske interesser uafhængigt liberalt dagblad”.

Under hensyn hertil skal fonden endvidere yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener til opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark. Denne fondsstøtte skal fortrinsvis gives på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i tilstrækkeligt omfang.

Politiken – en uafhængig radikal-socialliberal avis og organ for dansk frisind

Politiken-Fonden, der også ejer 50 pct. af JP/Politikens Hus A/S, har som formål gennem erhvervelse og besiddelse af aktier i A/S Politiken Holding og på anden måde dels at sikre og underbygge den fortsatte beståen af Dagbladet Politiken og af Ekstra Bladet. Dels igennem holding-virksomhed at drive anden medievirksomhed og medierelateret virksomhed, og understøtte disse virksomheders udvikling på en sund og økonomisk basis.

Fondens formål er tillige at sikre, at Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet ledes som uafhængige radikalt-socialliberale blade og organer for dansk frisind i overensstemmelse med Politikens hidtidige traditioner. Fonden vælger chefredaktører for Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet.

Fondens formål er endvidere at yde tilskud til kulturelle, presse- eller uddannelsesmæssige formål samt dermed beslægtede opgaver, alt efter fondens bestyrelses beslutning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s