Skiftedag i Udenrigsministeriet

Lone Dencker Wisborg

Den skandaleramte udenrigsminister, Jeppe Kofod, har takket være Corona-krise og mink-skandale m.v. i en periode været udenfor mediernes søgelys.

Udenrigsministeriet er dog på egen hånd fuldt leveringsdygtig i interessante ”sager”.

Den danske ambassade i USA

Lørdag den 13. november 2021 kunne Ekstrabladet oplyse, at den danske USA-ambassadør, Lone Dencker Wisborg, stopper før tid.

Lene Dencker Wisborg, der kun har været ambassadør i USA siden foråret 2019, blev i såkaldt livsstilsartikel i ALT FOR DAMERNE den 28. aug. 2019 beskrevet således:

”Det første, man lægger mærke til ved Lone, er hendes markante højde, de stålgrå-blå øjne og det faktum, at hun mangler en del af venstre arm. Det sidste ser på ingen måde ud til at begrænse hende, og direkte adspurgt konstaterer hun da også bare, at hun er født uden halvdelen af venstre arm. Længere er den historie ikke”.

Wisborg havde dog ikke været ambassadør i Washington længe før der udbrød splid på ambassaden i USA. En anonym medarbejdergruppe på ambassaden sendte et brev til Udenrigsministeriets departementschef, Lars Gert Lose, hvori man ganske uhørt krævede, at hans efterfølger som ambassadør, Lone Dencker Wisborg, blev fjernet som ambassadør.

Ambassadøren hyrede i foråret 2020 Lone Dencker Wisborgs tidligere spanske au pair som chauffør, selv om kvinden ikke har de påkrævede kvalifikationer. Hele forløbet er påfaldende, mener en lektor i arbejdsret ifølge Ekstrabladet.

Departementschef Lars Gert Lose

Udenrigsministeriets departementschef, Lars Gert Lose, er ellers den diplomat, der senest har bragt udenrigstjenesten i et ubehageligt søgelys.

Kritikken af Lose vedrører hans tid som ambassadør i Washington, mens hans nærmest usynlige varetagelse af embedet som departementschef i København endnu ikke har givet anledning til offentlig kritik.

De problemer, som Ekstra Bladet kunne beskrive den 3. oktober 2021, hænger sammen med, at mens han var departementschef med tjenestested i København, var han i en periode stadig registreret som ambassadør i USA. Det betød, at hans tre børn og kone kunne blive siddende kvit og frit i ambassadørboligen, nyde diplomattilværelsen og samtidig fået dækket udgifter til privatskoler på 450.000 kroner. Hans efterfølger som ambassadør, Lene Dencker Wisborg, måtte i en periode tage til takke med et gæsteværelse i residensen.

Martin Marcussen, der er professor ved Københavns Universitet, bruger ordet fifleri om sagen. Han er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og har diplomati som et af sine forskningsområder.

Lars Gert Lose blev i 2015 valgt til at være den danske ambassadør i Washington. Men i oktober 2018 blev han forfremmet til stillingen som departementschef i ministeriet efter Ulrik Vestergaard Knudsen, der fik gaflet sig en stilling som vicegeneralsekretær i OECD i Paris.

Chefskiftet foregik velovervejet og uden hast, og i starten af 2019 fløj Lars Gert Lose hjem til København for at passe det nye job. Men han beholdt også titlen som ambassadør.

Grunden til, at hans familie kunne forlænge opholdet i boligen frem til juni, var, at Udenrigsministeriet registrerede Lars Gert Lose som udsendt seniordiplomat på ambassaden i Washington. Og det er på trods af, at han arbejdede i København.

Udenrigsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at grunden til at Lars Gert Loses kone, Ulla Rønberg, kunne beholde ambassadeboligen, var at så kunne hans børn færdiggøre skoleåret 2018/2019 på Udenrigsministeriets regning.

Udenrigsministeriets direktør for organisation, Erik Brøgger Rasmussen, afviser at der er tale om fifleri. I stedet påstår han, at det er det inden for det tilladte, når det handler om at sikre Lars Gert Loses børns skolegang, og aftalt med amerikanske myndigheder.

Departementschefen i Udenrigsministeriet og habilitet

Udenrigsministeriets departementschef, er ikke ubekendt med de problemer, som en ambassadør kan rende ind, når ønsker fra hans hustru, Ulla Rønberg, skulle imødekommes.

I slutningen af 2018 blev Udenrigsministeriet opmærksom på, at ministeriets tiltrædende departementschef Lars Gert Lose muligvis havde været inhabil i relation til sin hustrus aktiviteter på kulturområdet, mens han var ambassadør i Washington. Udenrigsministeriet bad derfor Kammeradvokaten om at vurdere spørgsmålet.

Kammeradvokaten afsluttede den 24. januar 2019 sin gennemgang af Ulla Rønbergs ansættelse som konsulent ved generalkonsulatet i New York, og hans konklusion var, at Lars Gert Lose ikke havde overtrådt habilitetsreglerne og derfor ej heller kunne bebrejdes, at han ikke underrettede sin foresatte myndighed.

Selvom om det er åbenlyst usandsynligt, at ambassadøren ikke skulle være vidende om, at hans kone, Ulla Rønberg, var ved at blive ansat som konsulent hos generalkonsulatet i New York, har Kammeradvokaten lagt vægt på, at det dengang foreliggende materiale og de overensstemmende forklaringer fra Lars Gert Lose, Anne Dorte Riggelsen og Lone Ravn samt øvrige med tilknytning til begivenhedsforløbet ikke giver noget grundlag for at antage, at Lars Gert Lose var vidende om, at Ulla Rønberg ville blive tilknyttet konsulentstillingen.

Kammeradvokatens notat kan læses her.

Washington ambassaden

Ekstrabladets beskrivelse af de bizarre forhold på ambassaden i Washington er bemærkelsesværdig. Det hører absolut til sjældenhederne, at det når til offentlighedens kendskab, når de tungeste af udenrigstjenestens chefer bliver udsat for kritik.

Som oftest klares konflikterne diskret ved at en kontorchef fra ministeriets personaleafdeling personligt møder op på ambassaden og gennemfører samtaler med samtlige ansatte. Skriver en rapport, der peger på at situationen allerede er ændret til det bedre, og roen sænker sig igen – for en tid.

Offentligheden har dog tidligere via Berlingske Tidende fået indblik i, at der også tidligere er foregået bizarre ting på ambassaden i Washington.

Friis Arne Petersen

Da Friis Arne Pedersen var ambassadør i Washington, blev der også skudt med skarpt. Friis Arne Pedersen, der trods en sag om spritkørsel i USA senere fik poster i Kina og Tyskland, fik skudt i skoene, at han havde en meget autoritær og negativ ledelsesstil.

”Han er ubehagelig. Og han elsker at være frygtet. Og er ekspert i at skabe usikkerhed. Hvis han siger, at man skal få en elefant til at flyve, så prøver folk på det”, siger en kilde med adskillige års erfaring på ambassaden i Washington ifølge Berlingske Tidende.

Friis Arne Petersen afviste harmdirrende kritikken og slog uden blusel på sin baggrund som fattig fiskerdreng fra Skagen som argument for, at han ikke kunne drømme om at skabe frygt omkring sig. Det virker ikke rigtig overbevisende, når vi ved at en ”fiskerlussing” i Skagen er den eufemistiske betegnelse for et hovedtraume-fremkaldende knytnæveslag.

Utilfredsheden i Washington gav ikke desto mindre anledning til et flere dage langt besøg fra personaleafdelingen i København til en snak om, hvordan man skaber en god arbejdsplads.

Problemerne blev dog løst, da Friis Arne Petersen blev forsat til ambassadørposten i Kina, men blussede altså op igen, da Lone Dencker Wisborg arriverede i Washington.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s