Fødevarepriser, inflation og renteniveau

FFPI

De finansielle markeder har opmærksomheden stift rettet på inflationstakten og hvordan centralbankerne kan ventes at reagere på højere priser. Hvis ECB og de andre centralbanker hæver renten, vil det få betydning for prissætningen af obligationer og aktier, hvor der på et eller andet tidspunkt venter kursfald. Foreløbig syntes centralbankerne at betragte prisstigningerne som forbigående. I hvert fald har der endnu kun været talt om at begrænse støtteopkøbene af værdipapirer i markederne.

I Danmark steg forbrugerpriserne ifølge Danmarks Statistik med 2,4 pct. fra september 2020 til september 2021. Fødevarepriserne bidrog med omkring 1,5 pct. men generelt er inflationen i Danmark lidt lavere end EU-gennemsnittet på omkring 3,5 pct. Foreløbig er det især de stigende energipriser, der påvirker inflationsniveauet.

På verdensplan er fødevarepriserne stærkt stigende FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation, FAO, i Rom har den 4. oktober 2021 offentliggjort det seneste FAO Food Price Index (FFPI).

Prisindekset er nu med 133.2 point på det højeste siden juli 2011, og siden oktober 2020 er indekset steget med 31,3 pct. I den sidste måned er det især vegetabilske olier og cerealier, der har bidraget til stigningen.

‎‎Vurderingen fra FAO er, at de stigende fødevarepriser vil ramme verdens fattige samfund uforholdsmæssigt hårdt.

I de kommende måneder vil de stigende verdensmarkedspriser givet slå igennem på de hjemlige fødevarepriser.

I USA er der voksende opmærksomhed omkring priserne på fødevarer.

‎Prisen på mælk er angiveligt steget med 26 pct. siden 2018, og allerede før Corona-pandemien var der blandt andet på grund af færre malkekøer tendenser til stigende priser på mejeriprodukter.

‎Men Covid har gjort tingene værre.‎‎ Kødpriserne er f.eks. steget med 28 pct. i det seneste år, da kødindustrien har svært ved at skaffe arbejdskraft til det lavtlønnede, fysisk krævende og ofte ‎‎farlige‎‎ arbejde.

Hvis man går længere tilbage i fødekæden er der rapporter om gødningsproducenter, der må lukke som følge af de nuværende høje energipriser. Decideret mangel på generelt dyrere gødning vil uundgåeligt på et tidspunkt ramme landmændene og føre til lavere fødevareproduktion, som igen vil hæve priserne.‎

Det generelle billede i USA er, at der er højere fødevarepriser overalt og overalt i snack-industrien kan der ventes prisstigninger på 10 pct. og/eller mindre pakninger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s