Opstilling til valg

Dovne Robert

Holger Hagelberg, Hellerup, har rejst spørgsmålet om antallet af stillere til kommunalvalget. I dag skal der 25 stillere til, for at man kan blive stillet op til kommunalvalget.

Til kommunalbestyrelsesvalg i Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner skal kandidatlisten dog være underskrevet af mindst 50 stillere, og i Københavns Kommune skal kandidatlisten være underskrevet af mindst 150 stillere.

Kandidatlister til regionrådsvalgene skal have mindst 50 stillere.

I vurderingen af de nuværende krav til antallet af stillere, bør man måske også betænke de økonomiske konsekvenser.

Siden loven om offentlig partistøtte trådte i kraft den 1. januar 1987, er tilskudsbeløbet steget betydeligt, og udover diverse ad hoc-puljer til oplysningsvirksomhed m.v. ydes en fast årlig støtte til partierne på

  • 32,25 kr. pr. stemme, som partiet har opnået ved Folketingsvalgene. Det forudsættes, at listen har opnået mere end 1000 stemmer.
  • Hver stemme ved valgene til regionalrådene honoreres med 4,50 kr./år (listen skal have opnået mindst 500 stemmer) og til
  • til stemmer ved kommunalvalgene, ydes årligt 7,25 kr. Det forudsættes at listen opnår mindst 100 stemmer – 500 stemmer i København.

Efter valgene i november 2017 til kommunalbestyrelser og regionsråd var der en kort tid opmærksomhed omkring den offentlige støtte til politisk arbejde.

Det blev eksempelvis oplyst, at Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg ved valget i 2017 opnåede 21.995 stemmer, og partiet har dermed været berettiget til en årlig partistøtte på knap 160.000 kr. i de sidste 4 år.

Lister, der deltog i valget, men ikke opnåede repræsentation, er også berettiget til offentlig partistøtte. Listen “Valgfest med mexicansk tema”, der opnåede 1137 stemmer ved Regionsrådsvalget i Hovedstaden, har været berettiget til en årlig offentlig partistøtte på godt 5.100 kr. i de sidste 4 år. Kandidatlisterne “Dovne Robert” (868 stemmer), “En død Hest” (646 stemmer) og “Schiller Instituttets Venner” (637 stemmer) var også blandt dem, der har været berettiget til partistøtte.

I Region Hovedstaden fik hele 16 kandidatlister stemmer nok til at kunne søge om støtte, selv om de ikke blev valgt ind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s