Sædernes totale forfald

Mogens Jensen Black Face

Når regering og ledende embedsmænd gang på gang tilsidesætter hensynene til lovlighed, faglighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet smitter det af på forvaltningskulturen overalt i samfundet.

Når det gælder terrorbekæmpelse, udlændinge og bandekriminalitet har den almindelige danskers opfattelse af, hvor stærk en beskyttelse demokratiet og retssamfundet bør yde organiserede kriminelle, fremmedkrigere og østeuropæiske tyveknægte, der udfordrer det danske samfunds sammenhængskraft og grundlæggende værdier, længe har været i skred.

Befolkningens ligegyldighed over for det mere generelle skred i grundlæggende principper er næret af en forvaltningskultur overalt i den offentlige forvaltning, hvor hensynene til lovlighed, faglighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet er tilsidesat.

Derfor har minkskandalen kunnet glide igennem adskillige lag af topministre, departementschefer, Rigspolitiet, Forsvaret, veterinære myndigheder og landets dygtigste jurister, uden at der i rette tid blev slået alarm.

Afhøringerne i Mink-kommissionen af embedsmænd fra Fødevareministeriet demonstrerer den totale deroute i den danske centraladministration. Fødevarestyrelsen og departementet var fra top til bund helt klar over, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

Alligevel sagde man ikke fra, da beslutningen blev taget i regeringens Koordinationsudvalg den 3. november 2020.

I de efterfølgende dage eksekverede man den ulovlige beslutning samtidig med, at man prøvede at unddrage sig ansvaret ved at henvise til ”regeringen”, til Sundhedsministeriet, til Justitsministeriet og til Statsministeriet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s