Kriminalforsorgen personalemæssigt konkurs

Krimforsorgen

Den gældende flerårsaftale for Kriminalforsorgen, der udløber ved årsskiftet, blev forhandlet på plads af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen. Uanset de gode intentioner om at styrke sikkerheden og trygheden for de ansatte er det gået stik modsat. Situationen er simpelthen, at Kriminalforsorgen personalemæssigt er gået konkurs. Der er alt for mange indsatte, utrygge arbejdsbetingelser med voldelige overfald af fængselsbetjente og decideret personaleflugt.

Ledelsen i Kriminalforsorgen – Ina Eliasen

Ina Eliasen var tidligere HR-direktør ved Rigspolitiet, men siden 1. juli 2020 har hun været direktør for Kriminalforsorgen. Det var således Ina Eliasen, der var ansvarlig for den klokkeklare fejl, at placere U-bådsmorderen, Peter Madsen, i Herstedvester Fængsel.

Ina Eliasen har været tæt involveret i skandalen omkring en af hendes afdelingsledere i Rigspolitiet, Bettina Jensen. Skandalen har afdækket, at markante fejl har præget Rigspolitiets indkøb af konsulentydelser i 2015 og 2016.

I tiden før Ina Eliasen i 2017 blev HR-direktør i Rigspolitiet, blev udbudsreglerne ikke overholdt i en stor del af Rigspolitiets aftaler. Det viser en analyse, som Rigspolitiet selv har gennemført. I analysen indgik 240 kontrakter. Det dækker 87 procent af de indgåede aftaler i perioden 1. januar 2015 til 1. september 2016 til en samlet værdi af 273 millioner kroner.

Ifølge analysen er udbudsreglerne kun overholdt for 38 procent af de undersøgte udgifter. Derudover har det ikke været muligt at vurdere, om 11 procent af de undersøgte udgifter er sket efter reglerne.

Som afdelingsleder gav Bettina Jensen opgaver til konsulenter uden at sætte ydelserne i udbud. Rigspolitiets ledelse gjorde ingenting, og reglerne var ikke blevet fulgt i forbindelse med køb af konsulentydelser for cirka 150 millioner kroner.

Rigspolitiet ved Bettina Jensen købte således uden udbud ydelser for i alt 43,3 millioner kroner fra konsulenterne Mariann Færø, Christine Thorsen og Christian Behrens. I øvrigt har dagbladet B.T. beskrevet, at hun også gav opgaver til konsulenten Peter Andersen, som hun var på tæt venskabelig fod med.

Afdelingsleder Bettina Jensen har tidligere slået sine folder i Danmarks Radio, og mon ikke det kan antages, at en undersøgelse der ville afdække, at reglerne heller ikke i DR har været overholdt?

Lykke Sørensen

I perioden 2017-2020 var Lykke Sørensen såkaldt ”Straffuldbyrdelsesdirektør” i Kriminalforsorgen. Lykke Sørensen er kendt fra den verserende rigsretssag mod Inger Støjberg, da hun i 2015-2017 var juridisk chef i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Inden hendes involvering i indkvarteringen af asylansøgere og barnebrude var hun medansvarlig for de skandaløse ledelsesforhold i Politiets Efterretningstjeneste mens Jakob Scharf var chef.

Siden 2020 har Lykke Sørensen minsandten med titel af Politidirektør været ansvarlig for politiområdet i Rigspolitiet.

Claus Oxfeldt

Claus Oxfeldt stoppede som forbundsformand for Politiforbundet for at blive områdechef for sikkerhed i Kriminalforsorgen, Hovedstaden.

Det er altså Claus Oxfeldt vi skal have fat i, når farlige fanger som Peter Langkjær Madsen, aka Ubådsmorderen eller Raket-Madsen, undviger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s