Behovet for samarbejde mellem forsvarsindustriens private organisationer

Krudt og kugler

Hovedparten af den danske forsvarsindustri er organiseret i Dansk Industris afdeling for forsvar og sikkerhed. Afdelingen omfatter 90 danske virksomheder, der blandt andet producerer komponenter og teknologier til våbensystemer, der kan bruges i konflikter og krig, og som ultimative kan koste menneskeliv.

Den årlige omsætning er på cirka fire milliarder, hvoraf eksporten til udlandet fylder cirka 80 procent.

Afdelingen ledes af branchedirektør Joachim Finkielman, der blev ansat i Dansk Industri, fordi industrien ønsker en tættere relation til det politiske niveau. Der er et ønske om, at forsvarsindustrien i langt højere grad end tidligere skal være en naturlig sparringspartner for beslutningstagerne, når der skal udvikles nye idéer og muligheder i ministeriet og styrelser.

Forsvarsministeren, socialdemokraten Trine Bramsen, har meddelt, at hun vil fremlægge en ny forsvarsindustriel strategi lige efter sommerferien. Ministeren har i den anledning haft en lang række møder med virksomheder og interessenter inden for forsvarsindustrien, herunder med Dansk Industri.

Det er derfor påfaldende, at Berlingske Tidende den 6. august 2021 kan bringe en kronik af Dansk Erhvervs direktør, Brian Mikkelsen, der er lykkedes med at få forsvarsordførerne for Venstre, Radikale og Konservative til at medunderskrive.

I kronikken tales varmt om behovet for offentlig-privat samarbejde og behovet for bedre rammevilkår for forsvarserhvervet. Det er sikkert rigtigt, men det må undre mange, at erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv ikke kan finde sammen i en angiveligt vigtig sag, men i stedet forfølger deres respektive organisationsinteresser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s