Begrænsninger på økologers anvendelse af konventionel husdyrgødning

Natur § 3 landbrug

Den 1. august 2022 skal økologiske landmænd leve op til nye sædskiftekrav og nye begrænsninger for brugen af ikke-økologisk gødning.

I forhold til de hidtil gældende regler er det især begrænsninger i brugen af konventionel husdyrgødning, der vil have økonomisk betydning.

Efter nogle gode år med høje priser på alt økologisk korn samt mulighed for tilførsel af konventionel husdyrgødning op til den maksimale kvælstofnorm, ser økologiske planteavlere nu ind i en anden virkelighed. Der indføres et loft over brugen af konventionel husdyrgødning og den økologiske landmand er derudover henvist til at gøde med recirkulerede næringsstoffer. Det kan for eksempel være biogasgylle, komposteret husholdningsaffald, have/parkaffald, kød- og benmel, fjermel, blodmel mv.

Det er de færreste, der har kunnet forstå, at det har været tilladt at producere certificerede økologiske produkter med konventionel husdyrgødning, og de nye begrænsninger i anvendelsen af konventionel husdyrgødning, og det er de danske økologer, der selv har rejst kravet.

Forholdets til Økologiforordningen i EU

Kravet har i øjeblikket ikke hjemmel i EU-økologiforordningen, og derfor bliver de nye krav ikke umiddelbart indarbejdet i de danske stats-økoregler. For at sikre den bedste kontrol af reglerne, arbejder de økologiske organisationer pt. for, at reglerne kan blive indarbejdet i de statslige økologiregler og dermed omfattet af Landbrugsstyrelsens økologikontrol.

I 2020 var 11,3 pct. af det samlede landbrugsareal i Danmark økologisk dyrket, og det er spørgsmålet om de nye gødningsregler vil bremse væksten i den økologiske planteproduktion.

Priserne på visse økologiske afgrøder har i en længere periode været meget lave, hvilket har presset mange økologiske planteavlere. I foråret var prisen på økologisk vårbyg eksempelvis lavere end på konventionel vårbyg.

Krenkerup Gods

Et af landets store og historiske godser har allerede truffet et opsigtsvækkende valg. Krenkerup Gods på Lolland dropper økologien.

Godset har været i samme families eje siden 1367 og er i dag ejet af Patrick Reventlow-Grinling, der er 18. generation. Godsets landbrugsareal er samlet cirka 1850 hektar og er delt mellem syv hovedgårde; fem omkring Sakskøbing og to ved Nakskov.

I 2017 omlagde Krenkerup Gods 210 hektar til økologiske afgrøder, men nu bliver arealet rullet tilbage til konventionel produktion. Omlægningen til økologi var baseret på en forventning om øget indtjening, men virkeligheden har ikke levet op til forventningerne.

Ifølge Agriwatch.dk er beslutningen om at opgive økologien også baseret på, at den økologiske produktion fra den 1. august 2022 skal leve op til nye sædskiftekrav og nye begrænsninger for brugen af ikke-økologisk gødning hvorved produktionsomkostningerne stiger.

One thought on “Begrænsninger på økologers anvendelse af konventionel husdyrgødning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s