Er det snart slut med bacon i Californien?

Hogs on the Hill

I 2022 vil der i Californien i USA ifølge National Pork Producers Council træde nye dyrevelfærdsregler i kraft.

De nye dyrevelfærdslove i Californien – det såkaldte Proposition 12, der er indeholdt i “Farm Animal Confinement Proposition”, blev allerede i 2018 vedtaget ved en folkeafstemning i delstaten.

Californiens fødevaremyndigheder – Department of Food and Agriculture – har endnu ikke færdiggjort de detaljerede regler, henholder sig til at de generelle pladsregler for svin, æglæggende høns og fedekalve har været kendt længe.

For svin betyder reglerne, at arealkravet øges fra et gennemsnit på 13 til 16 kvadratfod til mindst 24 kvadratfod pr. dyr.

Amerikanske producenter af kalvekød og æg er optimistiske med hensyn til at de kan imødekomme de nye standarder, men i øjeblikket lever kun omkring 4 pct. af svineproducenterne op til de nye pladskrav.

Reglerne er udformet sådan, at det bliver forbudt at sælge svinekød, kalvekød og æg fra produktion, der ikke lever op til pladskravene.

Californien efterspørger omkring 15 pct. af den totale svinekødsproduktion i USA, men producerer kun en mindre del mens resten importeres, især fra Iowa, der tegner sig for omkring 33 pct. af den totale svineproduktion i USA.

Pladskravene vil betyde højere produktionsomkostninger, og North Carolina State University har vurderet at omkostningerne vil blive øget med 15 pct. pr. dyr på et svinebrug med 1000 avlssvin.

Hvis landmændene ikke har råd til at udvide deres faciliteter, kan der opstå mangel på svinekød i Californien. Omvendt vil prisen på svinekød stige i hele USA, hvis producenterne indstiller sig på de nye krav i Californien – svineproducenterne bliver enten nødt til at ændre, hvordan de opdrætter, eller gå glip af at sælge kød til et større marked.

Hvis halvdelen af svinekødsudbuddet i Californien faldt bort, har modstandere af pladskravene beregnet, at baconpriserne ville stige med 60 pct.

North American Meat Institute har ikke fået medhold ved domstolene i sager anlagt mod de nye krav, og Californiens statsadvokat, har kaldt afgørelsen ”en sejr, der sikrer, at de fødevarer forbrugerne spiser kommer fra dyr, som er opvokset under så gode forhold som muligt”.

National Pork Producers Council har søgt det amerikanske landbrugsministerium – U.S. Department of Agriculture – om føderal finansiel bistand til at omstille produktionen, men endnu ikke modtaget svar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s