Nordisk Ministerråd har rod i regnskaberne

NMR 2021

Nordisk Ministerråd, NMR, har væsentlige udfordringer med sin økonomi- og projektforvaltning. Det oplyser NMR i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår at arbejdet med ministerrådets årsregnskaber for 2020 er blevet forsinket. Årsregnskaberne kunne først indleveres til Rigsrevisionen i Danmark i juni, efter at sekretariatet havde gennemført en meget omfattende intern revision af projekthåndteringen. På grund af forsinkelsen har Rigsrevisionen endnu ikke afsluttet sin revision af regnskaberne.

Pressekonference Sct. Hans 2021

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki og økonomichef Gerner Oddershede vil onsdag den 23. juni på en digital pressekonference redegøre nærmere for Nordisk Ministerråds økonomiske forvaltning.

Det er ikke første gang Nordisk Ministerråd har problemer. Den danske rigsrevision har ved adskillige lejligheder fremført kritik af den nordiske samarbejdsorganisations forvaltning af et samlet budget på omkring 970 mio. kr. hvoraf Danmark bidrager med omkring 210 mio. kr. svarende til knap 22 pct.

Nordisk Journalistcenter, NJC

Fagbladet Journalisten kunne i marts 2005 fortælle en saftig historie om regnskabsrod, fusk med bilag, rejseafregninger og druk m.v. i det af NMR støttede Nordisk Journalistcenter, NJC.

Nordisk Journalistcenter (NJC), blev grundlagt i 1957 med det mål at styrke udviklingen af nordiske medier og journalistik gennem efteruddannelse, kurser og netværksaktiviteter for journalister og redaktører fra hele Norden, herunder Island, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne.

Med base i Aarhus, Danmark, har Nordisk Journalistcenter (NJC) i mere end 60 år virket som videns- og kursuscenter for nordisk journalistik. Centeret oplyser selv, at virksomheden bygger på et solidt kendskab til mediesituationen i Norden og på langvarige partnerskaber med medier og medieinstitutioner i alle de nordiske lande samt de omgivende nabolande og regioner.

Siden 2010 har Nordisk Journalistcenter haft base i DMJX, Danmark Medie- og Journalisthøjskole, i Aarhus, hvor centeret er placeret i afdelingen for Forskning og Udvikling og nyder godt af synergi og samspil med hele DMJX.

NJC er ”født” og årligt støttet af Nordisk Ministerråd (NMR) med omkring 700.000 kr., og har således altid haft en tæt tilknytning til de nordiske institutioner.

Fusk med bilag, rejseafregninger og druk

Det fremgår af Journalistens beskrivelse, at den daværende færøske rektor for Nordisk Journalistcenter, Birgir Kruse, blev afskediget. Årsagen var fusk med bilag, rejseafregninger, diæter og restaurationsbesøg – parret med et belastende alkoholforbrug.

Fyringen og årsagerne fremgik af et anbefalet brev, som Birgir Kruse modtog den 15. februar 2005, afsendt fra Kruses arbejdsgiver, Nordisk Ministerråd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s