Dalende tillid til EU

Migrant plan

EU-Kommisionens formand, Ursula von der Leyen, kommer torsdag den 17. juni 2021 til København. Den konkrete anledning er at EU-Kommissionen er begyndt at give ”grønt lys” til de nationale genopretningsprogrammer, der finansieres fra EU’s genopretningsfond – Recovery and Resilience Facility (RRF). RRF er hjørnestenen i EU’s genopretningsplan – NextGenerationEU – for genopbygningen af EU efter COVID-19 pandemien, og der er afsat omkring 750 milliarder € til planerne.

Danmark ansøger i planen om tilskud fra RRF på 11,6 mia. kr. svarende til 1,6 €. Planen omfatter: COVID-19 myndighedsindsatser på sundhedsområdet, Grøn omstilling af landbrug og miljø, Energieffektiviseringer, grøn opvarmning, CCS mv., Grøn skattereform, Grøn omstilling af vejtransport, Digitalisering og Grøn forskning og udvikling.

Hele planen kan læses på https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/dansk-genopretningsplan-skal-understoette-den-groenne-omstilling/

Statsminister Mette Frederiksen tager torsdag eftermiddag sammen med Ursula von der Leyen til Avedøreværket i Hvidovre. Her vil der blive afholdt et kort arbejdsmøde mellem statsministeren og kommissionsformanden, hvor de skal drøfte emner af fælles interesse.

Det første nationale genopretningsprogram, der blev godkendt af EU-Kommissionen var det portugisiske, der medfinansieres af EU med 16,6 mia. € i tilskud og 2,6 mia. € i lån.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen

Von der Leyen besøgte onsdag Portugal og Spanien og efter besøget i Danmark rejser hun videre til Grækenland og Luxembourg.

Den konkrete anledning til Von der Leyens rundrejse er EU’s genopretningsplan – NextGenerationEU, men det er også en lejlighed til at forsøge at overbevise landenes befolkninger om EU’s fortjenester.

Det kan der være god anledning til – EU-Kommissionens besøg i Danmark kommer på et tidspunkt, hvor opbakningen til EU-projektet har nået et nyt lavpunkt.

Faldende tillid til EU

Offentlighedens tillid til EU-institutionerne er faldet på grund af deres håndtering af covid-19-pandemien og vaccineindkøb og den famlende udrulning af vaccineprogrammer.

‎Den skeptiske effekt er stærkest i Tyskland. Her har skuffelsen over EU nu spredt sig fra landdistrikterne til Berlin og andre urbane centre.

‎Det europæiske projekt er imidlertid ikke dødsdømt. Mange EU-borgere mener øjensynligt, at der stadig er behov for samarbejde mellem landene – ikke mindst fordi der er behov for at styrke EU som global aktør.‎

Rapport: CRISIS OF CONFIDENCE: HOW EUROPEANS SEE THEIR PLACE IN THE WORLD

Det fremgår af en nylig offentliggjort rapport fra The European Council on Foreign Relations (ECFR), at EU’s træge reaktion på sundhedskrisen og den famlende udrulning af vaccinationsprogrammer har belastet tilliden til unionen. Flertal i Frankrig (62 pct.), Italien (57 pct.), Tyskland (55 pct.), Spanien (52 pct.) og Østrig (51 pct.) beskriver EU-projektet som havareret (”broken”).

Adspurgt om EU er velfungerende eller “broken” var der i lande som Danmark og Portugal en lille stigning i andelen, der mente at EU -systemet ikke var velfungerende, men ”broken”.

Konsekvenser for kommende valg i Tyskland og Frankrig

Det skal blive interessant at se hvordan den dalende tillid til EU vil manifestere sig ved efterårets valg til Forbundsdagen (og ny kansler) i Tyskland og præsidentvalget i Frankrig i foråret 2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s