Den konservative udfordring

Borgerlige stemmer der arbejder

I takt med Det Konservative Folkepartis fremgang i meningsmålingerne har det ikke skortet på opfordringer fra mange sider om at partiet burde udvikle og fremlægge detaljerede politikker på alle områder.

Der kan ikke advares nok mod at følge disse anbefalinger, som langt fra altid er velmente!

Søren Pape Poulsen havde den 7. maj 2021 en klog kronik i Berlingske Tidende. Pape beskriver her i generelle vendinger partiets politik og får understreget at konservatismen altid står på tre ben – det sociale, det liberale og det nationale. Søren Pape markerer partiets mærkesager vedrørende skat, erhvervs- og beskæftigelsespolitik, et bedre sundhedsvæsen, borgernes frie valg og indsatser for børn, ældre og hjemløse, en stram udlændingepolitik med krav til statsborgerskab, en konsekvent retspolitik og en troværdig forsvarspolitik, hvor Danmark lever op til forpligtelserne i NATO.

Ikke et ord om Gud, Konge og Fædreland eller forpligtelsen til at forvalte vores økonomi, natur, miljø og klima, så vi ikke efterlader ubetalte regninger til vores efterkommere. Heller ikke noget om kunst og kultur, dannelse og forvaltningen af vores historiske arv og af danske værdier.

Søren Pape Poulsen ved nemlig godt, at alle i Danmark med den mindste politiske interesse, udmærket er klar over, hvor de har Det Konservative Folkeparti i disse spørgsmål.

Partiets repræsentanter skal vedholdende gøre deres indflydelse gældende i de politiske processer overalt, hvor de kan gøre en forskel, og leve op til den almene opfattelse af konservative stemmer, der arbejder!

Kunsten er ikke, at partiets talsmænd partout skal artikulere og udbasunere en mening om hvad som helst eller udnytte enhver fotoopportunity til at komme i medierne – tværtimod!

Det fortælles, at den navnkundige konservative gruppeformand, Knud Østergaard, da den meget kendte og populære Suzanne Bjerrehuus i 1990 havde opnået opstilling til Folketingsvalget, mente, at hendes valg lå på den flade hånd, men han rådede hende til at holde en lav profil og helst tilbringe valgkampen på f.eks. Tenerife.

Suzanne Bjerrehus lyttede ikke, men drog til Christiania med et større presseopbud og erklærede – til hendes potentielle vælgeres store mishag – helhjertet støtte til det kontroversielle Fristadseksperiment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s