Dansk genopretningsplan lever ikke op til EU-kravene

Migrant plan

EU-Kommissionen har den 30. april 2021 oplyst, at Danmark har forelagt sin genopretningsplan for Kommissionen. Planen skal understøtte den grønne omstilling og sikre en stor del af finansieringen til de grønne aftaler, som regeringen og flertal i Folketinget indgik sidste år. Pengene fra EU går dermed især til massive investeringer i klima og grøn omstilling samt digitalisering. Planen indeholder desuden finansiering til investeringer i sundhedsområdet.

EU-Kommissionens vurdering

EU-Kommissionen har nu 2 måneder til at vurdere planen inden den forelægges for Ministerrådet, der igen har 1 måned. Endelig stillingtagen kan således først ventes omkring 1. august 2021.

Finansieringen skal komme fra EU’s genopretningsfond – Recovery and Resilience Facility (RRF).

RRF er hjørnestenen i EU’s genopretningsplan – NextGenerationEU – for genopbygningen af EU efter COVID-19 pandemien.

Fra RRF-fonden, kan der ydes €672.5 milliarder (1918-risniveau) i støtte til investeringer og reformer, hvoraf €360 milliarder ydes som lån og €312,5 milliarder som tilskud.

Kommissionen vil vurdere planen ud fra de kriterier, der er aftalt i forbindelse med etableringen af RRF-fonden. Man vil særligt vurdere, om de forslåede tiltag

  • represent a balanced response to the economic and social situation of the Member State, contributing appropriately to all six RRF pillars (green transition; digital transformation; economic cohesion, productivity, and competitiveness; social and territorial cohesion; health, economic, social and institutional resilience; policies for the next generation).
  • contribute to effectively addressing the relevant country-specific recommendations;
  • devote at least 37% of total expenditure on investments and reforms that
  • support climate objectives;
  • devote at least 20% of total expenditure on the digital transition;
  • contribute to strengthening the growth potential, job creation and economic, institutional and social resilience of the Member State;
  • do not significantly harm the environment.

Overblik over den danske genopretningsplan

Tabel 1. Sammensætning af den danske genopretningsplan 
 Udgifter
Mia. kr.
1.1. COVID-19 myndighedsindsatser på sundhedsområdet0,2
1.2. Grøn omstilling af landbrug og miljø1,3
1.3. Energieffektiviseringer, grøn opvarmning, CCS mv.2,0
1.4. Grøn skattereform3,9
1.5. Grøn omstilling af vejtransport1,6
1.6. Digitalisering0,7
1.7. Grøn forskning og udvikling1,8
Initiativer i alt11,6

Danmark ansøger i planen om tilskud fra RRF på 11,6 mia. kr. svarende til €1,6

Hele planen kan læses på

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/dansk-genopretningsplan-skal-understoette-den-groenne-omstilling/

Kritisk EU-Kommission

EU-Kommissionen bemærker, at der i den danske plan er betydelige investeringer i projekter vedrørende energieffektiviseringer, grøn forskning og udvikling, reduktion af CO2-emissioner fra landbrug samt digitalisering.

Kommissionen noterer tillige, at projekternes varighed svarer til genopretningsfondens levetid frem til 2026. Samtidig bemærker Kommissionen, at planen kun foreslår projekter i 5 af de prioriterede 7 europæiske flagskibsområder ((1) Innovation Union, (2) Youth on the move, (3) Digital agenda for Europe, (4) Resource efficient Europe, (5) An industrial policy for the globalisation era, (6) An agenda for new skills and jobs and (7) European platform against poverty).

Det danske medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, har oplyst, at EU-Kommissionen ikke er sindet at acceptere hvad som helst fra medlemslandene.

Det danske finansministerium skal derfor ikke forvente, at planen umiddelbart kan godkendes. Finansministeren og hans embedsmænd må indstille sig på hjemmearbejde og en del rejser til Bruxelles i de næste 2 måneder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s