Mediestøtte til udvikling af POV og Zetland

POV Zetland

Årets første runde innovationskroner er ifølge Medietrends netop blevet uddelt fra Medienævnet under Slots- og Kulturstyrelsen.

I alt er der uddelt 12.672.494 millioner kroner i innovationsstøtte, og heraf er der tildelt udviklingsstøtte for 8.461.994,40 kr.

Det veletablerede medie, POV International, har modtaget 2.031.696 kr. i udviklingsstøtte, og det ligeledes etablerede Zetland har også modtaget 2.709.440 kr. i udviklingsstøtte.

Det må derfor antages, at Medienævnet er blevet overbevist om, at såvel POV International som Zetland med de udviklingsprojekter de har præsenteret for nævnet ”kan fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur til formidling af mediers indhold”.

Det er i hvert fald kravet til udviklingsstøtte i Bekendtgørelse om mediestøtte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s