Stadig lave renter i USA

Federal Reserve

Den amerikanske centralbank, The FedFed, siger onsdag efter et møde i Federal Open Market Committee, FOMC, der overvåger markederne, at selvom den amerikanske økonomi er i vækst, er banken ikke indstillet på at hæve renten frem mod 2023.

De finansielle markeder havde forventet, at centralbankens FOMC-udvalg på det ordinære 2-dages møde ville holde renten uændret nær nul.

Centralbanken tilkendegav efter mødet, at man vil fortsætte med at pumpe penge ud i den amerikanske økonomi via månedlige opkøb af obligationer i størrelsesordenen 120 milliarder dollars.

Sigtet er at stimulere den amerikanske økonomi til at komme tilbage i omdrejninger efter corona-pandemien – uden at centralbankens målsætninger om høj beskæftigelse i kombination med en gennemsnitlig inflation på 2 pct. kompromitteres.

Inflationen i USA er fortsat under 2 pct., og selvom der er positiv udvikling i indikatorerne for vækst og beskæftigelse, er situationen i de sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, fortsat alvorlig.

Meldingen fra den amerikanske centralbank vil givet lægge en dæmper på de tendenser til rentestigninger, der på det seneste har kunnet iagttages i Europa og Danmark

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s