Skoleskibene på togt trods corona

Skoleskibet Danmark

I marts 2020 måtte skoleskibet Danmark aflyse det igangværende togt nr. 107 og sejle hjem til Frederikshavn. Samtidig blev togt nr. 108 – det såkaldte Olympiske togt aflyst. Togtet skulle være udgået fra Caribien den 1. maj og fire dage før starten på de nu aflyste Olympiske Lege skulle skibet have lagt til i Tokyo.

Det var usikkerhed om corona-epidemien, der var baggrunden for skoleskibet Danmarks aflysninger.

Det er den danske stat, der ejer Danmark, og MARTEC, der er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som står for de grundlæggende maritime uddannelser, kunne den 28. februar 2021 oplyse, at Skoleskibet Georg Stage og Skoleskibet Danmark har fået lov til at tage på togt på trods af corona-nedlukningen.

80 elever på Skoleskibet Danmark og 63 elever på Skoleskibet Georg Stage får nu alligevel lov til at sejle ud på de planlagte forårstogter henholdsvis den 3. april og den 27. marts.

Dermed vil der fortsat være lejlighed til at se dansk skibsbygningskunst som det tidligere blev praktiseret på værfterne i Nakskov og i Frederikshavn.

Skoleskibet Danmark

Skoleskibet “Danmark” blev bygget på Nakskov skibsværft i 1933. Prisen var 655.000 kr.

Skibets længde ca. 60 m, totalt med bovspyd 77 m, og med 10 m bredt stålskrog. Det er en tremastet fuldrigger med 26 sejl på i alt 1632 m2, disse styres v/ hjælp af 236 tovender (der hvert har sit eget navn!).

Dybdegangen er på knap 5,5 m og det har en bruttotonnage på 737 BT (Netto 212 NT).

Sejlhastigheden er max. 12 knob for sejl og 9 knob for dieselmotor.

Besætningen består af op til 80 søfarts-elever og 15 besætnings-medlemmer.

Danmark har hjemhavn i København, men ligger som udgangspunkt, når det ikke er på togt, på Flådestation Frederikshavn.

Det er muligt at følge skoleskibet på http://www.skoleskibet-danmark.dk

Københavns kranke skæbne

Skoleskibet Danmark blev bygget til afløsning for skoleskibet København, der forsvandt i 1928.

Det kombinerede skole- og transport skib, Ø.K´s stolte gamle 5-mastede sejlskib “København,” blev bygget i Leith i Skotland i 1921 – på den tid verdens længste stål-sejlskib – 107 meter langt, med hele 44 sejl på i alt 5200 m2 og udstyret med en diesel hjælpemotor.

Efter kun 9 sejladser led skibet en krank skæbne. I slutningen af året 1928, på en rejse fra Argentina til Australien rundt om Kap Horn og uden ballast ombord, forliste skole- og transport skibet med mand og mus. 45 elever og 14 besætningsmedlemmer omkom ved denne sørgelige hændelse. Der er aldrig siden fundet hverken rester eller spor af skibet, derfor er det stadig et mysterium, hvad der egentlig forårsagede skibbruddet. Var det en tsunami, en tyfon, et isbjerg eller ….. ?

Skoleskibet Georg Stage

Georg Stage er et stålskib fra 1934, rigget som 3-mastet fuldrigger.

Skoleskibet tilhører den selvejende institution, “Stiftelsen Georg Stages Minde”. Stiftelsen blev oprettet i 1882 af skibsrederen Frederik Stage og hans hustru Thea, da behovet for en egentlig uddannelse af kvalificerede søfolk på det tidspunkt var stort. Skibet blev døbt Georg Stage efter parrets søn, der døde af tuberkulose, 22 år gammel i 1880.

Den første udgave af Georg Stage blev bygget i 1882 ved Burmeister & Wain på Refshaleøen i København. Den gamle Georg Stage var også en fuldrigger – en smule mindre end det nuværende skib – med en længde på 36 meter, bredde på 7,7 meter og en dybgang på 3,7 meter. Skibet havde en hjælpedampmaskine på 50 HK. Den oprindelige besætning var på 80 elever og 10 officerer.

Det gamle Georg Stage

Den 25. juni 1905 sank Georg Stage, da det blev påsejlet af det engelske dampskib Ancona i Hollænderdybet, og 22 elever druknede.

Skibet blev hurtigt bjærget og repareret efter katastrofen og fortsatte derefter sejladsen som dansk skoleskib indtil 1934.

Skibet blev solgt i 1936, omdøbt til Joseph Conrad og ligger i dag ved Marinemuseet i Mystic, Connecticut i USA.

Det nye Georg Stage

Det nuværende skib Georg Stage blev bygget på 5 måneder i 1934 ved Frederikshavn Værft og Flydedok og er siden da flere gange ombygget og moderniseret. Skibet sejlede ud på sit første togt den 24. april 1935. Skibet fik i 2007 ny hovedmotor, det er en Volvo Penta på 368 kW.

Georg Stage er mindre en skoleskibet Danmark. Det har en længde på 54 meter med bovspryd, en bredde på 8,4 meter og en dybgang på 4,2 meter. De 20 sejl har et sejlareal på 860 m² tilsammen. Den største mastehøjde er 31 meter. Galionsfiguren er overført fra det gamle skib fra 1882. Galionsfiguren forestiller den unge Georg Stage.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s