Bispernes overenskomstforhold

Biskopper

De overenskomstmæssige lønninger for de 719.000 offentligt ansatte ligger nu fast for de kommende 3 år. De omkring 200.000 statslige ansatte kan se frem til lønstigninger på 4,42 pct. mens de godt 500.000 kommunalt ansatte kan se frem til 5,02 pct. Hertil kommer en forventet regulering på 0,63 pct. afhængig af lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Biskopperne

Overenskomstforhandlingerne har været fulgt med særlig interesse fra Danmarks 10 bispedømmer. Danmark er inddelt i 10 stift, der er en betegnelse for folkekirkens lokalområder, som til daglig administreres af biskoppen og stiftsøvrigheden. Der er én biskop og én domkirke i hvert stift. Der er således 10 danske biskopper i den danske Folkekirke.

Selvom embedet som biskop er ganske velaflagt, krævede biskoppernes fagforening, Præsteforeningen, ved de forrige overenskomstforhandlinger i foråret 2018 en lønstigning på 77.415 kroner. Kirkens biskopper ønskede at blive aflønnet som statslige styrelsesdirektører og at få mere end de cirka 973.000 kroner, de i gennemsnit årligt tjener, inklusive tillæg og pension.

Krav om opnormeringer

Biskoppernes fagforening, Præsteforeningen, krævede derfor ved de sidste overenskomstforhandlinger at biskopperne i de fem største stifter blev rykket op fra lønramme 39 til lønramme 40. Det ville ifølge Præsteforeningens oplysninger have medført en stigning på 77.415 kroner.

Overenskomstaftalen sikrede i sidste overenskomstperiode en lønforhøjelse til Folkekirkens præster på 8,1 pct., mens biskoppernes ønske om en lønforhøjelse, der skulle bringe dem på niveau med direktører for offentlige styrelser, trods halvhjertet støtte fra Kirkeministeriet, ikke blev imødekommet.

Flyttegodtgørelse

Biskopperne kunne dog ligesom præsterne nyde godt af den aftalte regulering af flyttegodtgørelsen i forbindelse med tjenesteboliger.

Varmetilskud

Mens der i de kommende 3 år ikke er udsigt til opnormeringer til højere lønrammer, og 4,42 pct. ikke er meget for en biskop, kan biskopperne måske få glæde af, at det i overenskomstperioden skal drøftes om reglerne for fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser i form af boligopvarmning af de ofte ganske rummelige bispesæder.

Bispeforeningen kan samtidig glæde sig over, at de slipper for den negative presseomtale, der i sidste overenskomstperiode ifølge Bispeforeningen årsberetning for 2018 ærgrede formanden Peter Fischer-Møller.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s