Social mønsterbryders konkurs

zornig berlingske

Berlingske Tidende vælger af uransagelige grunde den 14. februar 2021 at stille 4 sider til rådighed for Lisbeth Zornig, der beskyldes for social skatteunddragelse i forbindelse med hendes personlige konkurs.

Motivet for Berlingske Tidende kan meget vel være avisens diskrete deltagelse i kampagnen mod Kammeradvokaten, advokatfirmaet Poul Schmith (som Berlingske Tidende med den sædvanlige mangel på omhu navngiver Poul Schmidt!).

Det er ikke kun Berlingske Tidendes Birgitte Erhardtsen der villigt lader sig spænde for anløbne personer. Den 29. februar 2020 gjorde Kristeligt Dagblad det samme. I et længere debatinterview fik forfatter Lisbeth Zornig Andersen lejlighed til at kolportere sine synspunkter. Nye tal fra Kommunernes Landsforening viste, at flere end hvert syvende barn får stillet en psykisk diagnose, og det vidnede ifølge Zornig om, at vi har fået skabt et samfund, der tidligt lægger et ekstremt pres på os.

Det er ikke meget, vi har hørt om Zornig Andersen siden hun gik konkurs i august 2019. Konkursen efterlod en ubetalt skattegæld til SKAT på 1,4 mio. kr., selvom Zornig Andersen i månederne op til konkursen havde overført 700.000 kr. til hendes mand, Mikael Lindholm.

Siden er det kommet frem, at Lisbeth Zornig og hendes mand gennem et selskab – Soft Talk Communications – etableret af Zornigs eksmand, tilbyder foredrag og formidling af viden, der forandrer. Firmaet har fokus på sundhed, livskriser og handlemuligheder.

Torben Bagge, der leder skatteafdelingen i advokatfirmaet TVC, er kritisk overfor konstruktionen: ”Det virker, som om man gør, hvad man kan, for ikke at betale en gæld til det offentlige og dermed bidrage til vores alles bedste via samfunds kassen”, siger han ifølge Ekstrabladet.

Hvorfor Berlingske Tidende netop nu vælger at bringe et større interview med Lisbeth Zornig Andersen må uvægerligt give anledning til undren hos mange læsere. Lisbeth Zornig Andersen havde tidligere som mønsterbryder, arbejdet med socialt udsatte borgere og som formand for Børnerådet i høj grad offentlighedens opmærksomhed.

I 2013 tildelte SF’s daværende formand, socialminister Annette Vilhelmsen, uden om alle procedurer Lisbeth Zornig Andersens projekt ”Stemmer på Kanten” en million offentlige kroner. I 2016 blev Lisbeth Zornig Andersen og hendes mand Mikael Lindholm idømt bøder på 22.500 kr. for menneskesmugling ved i 2015 at have kørt en syrisk familie gennem landet til Sverige. I 2019 gik Lisbeth Zornig Andersen så konkurs med hendes personligt ejede selskab, og efterlod den nævnte skattegæld på 1,4 mio. kr. ligesom der var andre forhold omkring konkursen som f.eks. værdiansættelsen af en bil, der påkaldte sig kritik.

Siden konkursen har der været helt stille omkring Lisbeth Zornig Andersen indtil Kristelig Dagblad den 29. februar 2020 valgte at promovere Zornigs synspunkter på årsagerne til psykisk mistrivsel hos børn og unge.

Forklaringen kunne man dengang finde ved at konsultere hjemmesiden for Soft Talk, hvor det den 28. februar 2020 oplyses, at Lisbeth Zornig Andersen udgiver en ny bog – Tigersdyrskuren – om livsmestring og hvordan man kan opnå sundhed, selvværd og velvære, der er grundlag for foredraget “Sundhed, selvværd og livskriser – eller Tigerdyrskuren”, der også er tilgængeligt i en digital online-version.

I november 2020 udkom den anden terapibog i form af en krimi med ægtemanden Michael Lindholm som medforfatter med titlen ”Konkursklubben”. Bogen er samtidig et slet maskeret angreb på Kammeradvokaten og denne bestyrelsesformand Boris Frederiksen.

Kan det virkelig tænkes, at Berlingske Tidende nu kaster sig ind i diskussionen om Kammeradvokast-institutionen?

I advokatkredse har der længe været brødnid og Advokatfirmaet Poul Schmith lukrative forretninger for staten er en torn i øjet på konkurrenterne.

Kammeradvokat-aftalen er indgået af Finansministeriet og Socialdemokratiet er måske ved at gøde jorden for en ændring? Det ville ikke være første gang, at Berlingske-skribenten Birgitte Erhardtsen har ladet sig påvirke af sin ægtefælle, den forhenværende socialdemokratiske politiker og minister Carsten Koch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s