Smædeskriftet Indblik.net

Britta

Netmediet Indblik.net er etableret og finansieret af rigmanden Peer Kølendorf. Ansvarshavende chefredaktør er den unge CBS-studerende Claes Theilgaard.

Kammeradvokaten har på et tidspunkt på vegne af SKAT ført sager mod Peer Kølendorf, og Indblik.net kolporterer derfor gerne stof, der kan stille advokatfirmaet Poul Schmith i et dårligt lys. Peer Kølendorf syntes specielt at være ond i sulet overfor advokatfirmaets Boris Frederiksen.

Peer Kølendorfs idiosynkrasi og betalingsevne udnyttes af skrupelløse skribenter og senest af cand.jur. & markedsøkonom Lars Bjørknæs, der bestyrer netmediet Journalista.dk.

Den 8. februar 2021 bringer Indblik.net en underlødig artikel skrevet af Bjørknæs: ”Kammeradvokaten tømmer konkursboet efter Britta Nielsen: Scorer millioner på hendes fupnumre”. Bjørknæs formår end ikke at stave målet for smædeskriftet rigtigt; Poul Schmith/Kammeradvokaten omtales som ”Kammeradvokaten, alias det private advokatfirma Poul Schmidt”.

https://indblik.net/kammeradvokaten-toemmer-konkursboet-efter-britta-nielsen-scorer-millioner-paa-hendes-fupnumre/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s