Hvad laver Forsvaret i Mali?

Rolf Holmboe, Mali

Der er undtagelsestilstand i Mali og Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele landet både pga. COVID-19 og fordi borgerlige uroligheder indebærer en betydelig sikkerhedsrisiko.

Risiciene er så alvorlige, at man bør have helt særlige grunde til at besøge hovedstaden Bamako. Hvis man alligevel vælger at rejse til Bamako, anbefaler Udenrigsministeriet at man søger rådgivning fra et professionelt sikkerhedsfirma.

Udviklingsbistand

Alligevel har udenrigsministeriet en ambition om at Danmarks partnerskab med Mali kan bidrage til, at Malis befolkning på 20 millioner mennesker oplever varig fred og udvikling understøttet af en inklusiv og legitim stat med respekt for menneskerettighederne.

Derfor yder Danmark over 5 år udviklingsbistand til Mali på en milliard kroner og årlige nødhjælpsbidrag på 30 – 50 millioner kr.

Mali er ét af verdens fattigste lande i Sahel-regionen lige syd for Sahara og meget langt fra den danske målsætning. Befolkningen er ludfattig, og Mali havde i 2020 for første gang i mange år en negativ økonomisk vækst. Verdensbanken frygter, at millioner af mennesker i Sahel rykker tilbage i ekstrem fattigdom under coronaepidemien.

COVID-19

Den danske ambassadør i Mali, Rolf Holmboe, har i Avisen Danmark berettet om corona-situationen i landet. Testkapaciteten er begrænset og samlet siden pandemiens start er kun ca. 8100 testet positive, og ca. 330 er døde ifølge de officielle tal.

Ambassadøren skriver ikke noget om Danmark militære tilstedeværelse i Mali. Det kan man til gengæld læse om på Forsvarsministeriets hjemmeside.

Danmarks militære bistand

Efter konflikten i Mali brød ud i 2012 har Danmark støttet de internationale militære indsatser i Mali og den bredere Sahelregion ad flere omgange. Regionen og Mali har i en lang årrække været plaget af interne konflikter mellem regeringen og nomadiske oprørsgrupper, herunder islamistiske terrorgrupper.

MINUSMA

Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), siden 2014 med forskellige militære bidrag og har blandt andet af tre omgange stillet et C-130J-transportfly til rådighed. Det danske specialoperationsstyrkebidrag er p.t. reduceret til ca. 10 personer til indhentning af oplysninger for MINUSMA. Bidraget har været udsendt siden januar 2020 og placeret i Gao i Mali. Desuden bidrager Danmark med et mindre antal danske stabsofficerer til MINUSMA.

Operation Barkhane

Danmark bidrager endvidere til den af Frankrig etablerede Operation Barkhane til bekæmpelse af terrorisme i Sahelregionen. Operationen består p.t. af omkring 4.500 franske soldater, og der indgår desuden p.t. bidrag fra Storbritannien (helikopterbidrag) og Estland (bevogtningsbidrag). Operation Barkhanes operationsområde dækker Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.

Siden medio december 2019 har Forsvaret været indsat i Operation Barkhane med et transporthelikopterbidrag og op til ca. 70 personer. Helikopterbidraget er placeret i Gao i det østlige Mali i en fransk lejr. Opgaverne for transporthelikopterbidraget består af transport af tropper og materiel indsat i rammen af Operation Barkhane. Desuden kan bidraget foretage rekognoscering af ruter for at tilvejebringe information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s