Hvis du er kold i røven og har is i maven, er stillingen som adm. direktør for Finansiel Stabilitet ledig

Henrik Bjerre-Nielsen

Det positive er, at der søges en person, der i forbindelse med nødlidende finansielle virksomheder kan varetage offentlighedens interesse, herunder hensynet til finansiel stabilitet og beskyttelse af statslige midler.

Belært af de dyrekøbte erfaringer med den hidtidige direktør søges der nu en fagligt kvalificeret person, der udover intellektuelle evner også besidder den nødvendige mentale robusthed.

Problemerne begynder ved kravene til erfaring fra bank, kreditinstitution, et økonomisk ministerium eller anden finansiel virksomhed.

I lyset af de daglige skandaler i FinansDanmark må det befrygtes, at de, der opfylder kravene, enten allerede sidder i fængsel, er på vej i fængsel eller endnu ikke er blevet afsløret.

https://www.fs.dk/nyheder/meddelelser/administrerende-direktoer-til-finansiel-stabilitet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s