Slut med Shell Danmark

Shell raffinaderi

Frem til krigen var gadebilledet domineret af de multinationale olieselskaber, der i Danmark markedsførte sig under navne som ESSO, Shell og BP. Siden kom mærker som CALTEX, Mobil og Gulf og senere hed det Chevron, Texaco, Q8, Statoil og Circle K. Særligt interesserede i tankstationer henvises til https://gamledansketankstationer.dk

Mandag den 25. januar 2021 oplyser A/S Dansk Shell, at moderselskabet, Shell Petroleum Company Ltd (Shell), har underskrevet en salgsaftale med PL ESG Denmark Co APS (Postlane Partners) vedrørende A/S Dansk Shell, Shells resterende downstream-forretning i Danmark.  Aftalen omfatter raffinaderiet i Fredericia samt lokale handels- og forsyningsaktiviteter. Shell har tidligere afhændet sine interesser i Dansk Undergrunds Consortium.

Omkring 260 personer, der i dag er ansat hos A/S Dansk Shell, vil fortsat være ansat i virksomheden under det nye ejerskab. Salget forventes afsluttet i andet kvartal 2021.

Det oplyses, at Postlane Partners er et uafhængigt investeringsselskab indenfor vedvarende energi, der søger at erhverve og optimere energi- og infrastrukturaktiver med et miljømæssigt, socialt og corporate governance-fokus.  Postlanes udviklingsplaner for raffinaderiet omfatter co-processing af bioprodukter og vil også fokusere på grøn brint og potentialet for avancerede biobrændstoffer.

https://www.shell.dk/press/releases/2021/danske-shell-tankstationer-upavirket-af-raffinaderi-salg.html

Circle K

Canadiske Couche-Tard, der købte Statoil i 2012, købte i 2016 en del af Shell Danmark og overtog i den forbindelse 72 Shell stationer, mens de øvrige stationer blev solgt videre til DCC Energi. Circle K, som også styrer Ingo- og 1-2-3-stationerne, har i alt 442 tankstationer i Danmark.

Shell Danmarks tilbageværende stationer i Danmark drives fortsat under Shell-navnet af DCC Energi, og da meddelelsen om salget af Shell Danmark gav anledning til uro blandt kunderne, blev der senere mandag den 25. januar 2021 udsendt en ny pressemeddelelse, der forsikrede at Shell-tankstationerne var upåvirkede af raffinaderisalget.

DCC Energi indledte iøvrigt i januar 2019 et kortsamarbejde med Q8. Sigtet er at øge selskabernes konkurrencedygtighed på brændstofmarkedet i Danmark efter at Circle K er blevet så store og dominerende, som de er.

Samarbejdet indebærer, at erhvervskunder nu kan bruge deres benzinkort til Q8-stationer, hvis de er kunder i Shell og omvendt. DCC Energi og Q8 samler således netværket, så 246 Q8 og F24-stationer samt 229 Shell og Shell Express-stationer i alt giver erhvervskunderne mulighed for at tanke med benzinkort på 475 stationer i Danmark.

Samarbejdet vil ifølge Shell og Q8 styrke konkurrencepositionen, men de to firmaer vil stadig være i hård konkurrence med hinanden. For aftalen går nemlig på, at det stadig er det firma, der har udstedt benzinkortet, som får økonomisk vinding, selv om en kunde tanker ved konkurrenten.

Konkurrencen på brændstofmarkedet

Brændstofmarkedet i Danmark ekstremt mættet og et af de lande i Europa, hvor der med omkring 2000 tankstationer er flest sammenlignet med antallet af indbyggere. Det må antages, at Konkurrencestyrelsen holder et vågent øje med eventuelle tegn på karteldannelser eller andre konkurrencehæmmende tiltag på markedet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s