Polen og Ungarn står fast i budgetstriden

Polen Ungarn

Mandag den 16. november 2020 blokerede Ungarn og Polen for vedtagelsen af det nye EU-budget for 2021-27 på 1050 mia. euro og for Corona-genopretningspakken på 750 mia. euro. Vi taler om i alt svimlende 13500 mia. kroner!

Ungarn og Polen protesterede mod, at det tyske EU-formandskab og EU-Kommissionen i aftalen med Europa-Parlamentet er gået længere end aftalt vedrørende krav om overholdelsen af reststatsprincipper (rule of law) som betingelse for anvendelse af EU-midler, herunder midlerne i Corona-genopretningspakken.

Europa-Parlamentet har sagt, at det ikke genforhandler aftalen, og nogle EU-lande har tilkendegivet, at de om nødvendigt vil gå videre uden Ungarn og Polen.

Genopretningsfonden kan i princippet aftales i henhold til en mellemstatslig aftale eller forstærket samarbejde i henhold til EU-reglerne, uden om Ungarn og Polen. Det er dog et problem, at de nationale parlamenter skal godkende at EU kan øge ”egne ressourcer”, der er en forudsætning for budgettet og finansieringen af Corona-hjælpepakken.

EU kan i nødsfald operere med et midlertidigt budget for 2021 – men uden en aftale om det syvårige budget vil der kun blive brugt penge på landbrug, udenrigsanliggender og administrative betalinger. For nye tildelinger fra strukturfondene, skal der opnås enighed mellem medlemsstaterne.

Igangværende projekter kan finansieres af det nuværende syvårige budget i yderligere tre år, hvilket betyder, at strukturfondene ikke umiddelbart vil falde til nul fra januar.

Det tyske EU-formandskabs hovedpine

Det tyske EU-formandskab prøver febrilsk at løse den gordiske knude, men en løsning kan have lange udsigter.

Polens premierminister Mateusz Morawiecki og Ungarns premierminister Viktor Orban mødtes ansigt til ansigt i Budapest torsdag den 26. november, og efter dette møde er der ikke udsigt til en snarlig løsning. Både Morawiecki og Orban har gravet hælene i, og kræver, at før EU’s midler kan knyttes til retsstatsprincippet skal det bekræftes ved en traktatændring.

Traktatændring?

Traktatændringer betragtes som et no-go område af medlemsstaterne, fordi det risikerer at åbne en politisk “Pandoras æske”.

De to ledere beskyldte efter mødet i Budapest det tyske EU-formandskab og parlamentet for at overskride den aftale, som EU’s ledere indgik i juli. Ifølge opfattelsen i Budapests og Warszawa er der ikke i Topmødekonklusionerne en sådan forbindelse mellem EU-midler og retsstatsprincippet.

Begge ledere gentog, at den med parlamentet aftalte retsstatskondition, er uacceptabel, og de vil bevare deres vetoret over budget og genopretningspakken på 1,8 billioner EUR, som de siger er deres ret i EU-traktaterne.

Viktor Orban sagde, at “der mellem EU og Ungarn foregår grundlæggende debatter primært om migration og national suverænitet, men også om kønsspørgsmål, og jeg kan ikke udsætte Ungarn for risikoen for at blive tvunget af et simpelt flertal til at indtage holdninger, som det ungarske folk ikke kan acceptere”.

Morawiecki sagde, at retsstatsmekanismen er vilkårlig og politisk motiveret og kunne bruges mod ethvert land. Han advarede om, at det kan føre til “opløsning af EU”.

Fælles erklæring fra Polen og Ungarn

De to ledere tilbød ikke meget i form af et muligt kompromis, men med henvisning til den fælles erklæring, foreslog Orban at begrænse eventuelle yderligere budgetbetingelser her og nu til beskyttelse af EU’s finansielle interesser, og fortsætte drøftelserne i Det Europæiske Råd ”whether a link between the Rule of Law and the financial interests of the Union should be established”.

Hvis der var enighed om, at der skulle være en sådan mekanisme, var den videre procedure stipuleret i EU-Traktaten: herunder indkaldelse af en regeringskonference, der skulle forhandle de nødvendige traktatændringer.

Viktor Orban advarede dem, der tror, at Ungarn og Polen vil rokke sig, fordi de to lande også har brug for støtte fra den pandemiske genopretningsfond. “Denne debat kan ikke løses med penge,” sagde Orban.

Begge regeringsledere bekræftede også at de har indgået en Musketer-ed om, at de ikke vil acceptere noget forslag, der anses for uacceptabelt af den anden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s