Embedsmændenes flygtige ansvar

DJØF

Hvorfor skal specielt de ledende embedsmænd behandles som rådne æg? Når Justitsministeriets departementschef i april 1989 insisterede på, at ”Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet”, og at regeringen skulle afvise en kommissionsdomstol, var det fordi afhøringer af embedsmænd i Justitsministeriet ville afsløre embedsværkets medansvar for den ulovlige forvaltning i Tamilsagen.

Udadtil henvistes dengang som nu til hensynet til det tillidsfulde forhold mellem ministre og de øverste embedsmænd: ”Hvis embedsmændene skal over i Folketinget og fortælle oppositionen, hvordan de for eksempel har rådgivet deres minister, så er det en meget vanskelig og uhensigtsmæssig situation at sætte embedsmændene i. Ved at benytte de etablerede undersøgelsesformer får man lagt tingene frem. De er uvildige og trukket væk fra Folketinget, og undersøgelsen varetages af nogen, der har forstand på det”, siger formanden for DJØF, Henning Thiesen.

Mon ikke Henning Thiesen med “nogen, der har forstand på det” tænker på gode medlemmer af DJØF?

https://www.berlingske.dk/danmark/embedsmaend-vil-ikke-afhoeres-af-folketingets-politikere-i-minksag-det-vil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s