EU-budgettet for 2021-2027

Udviklingsminister rasmus prehn og udenrigsministeren lancerer bæredygtighedsstrategi

Op til det afgørende EU-Topmøde 17. – 20. juli 2020 var der i Danmark betydelige reservationer overfor at overdrage yderligere kompetence til EU vedrørende finanspolitik, og at Danmark skulle bidrage til at dele penge ud til andre EU-lande uden modkrav.

Forargelsen var stor over den italienske udenrigsminister, Luigi Di Maios udtalelser om, at han gerne så Italiens andel af nødhjælpspakken på 750 milliarder euro brugt på skattelettelser. Mange havde også svært ved at forstå, at danske skatteborgere skulle bidrage med tilskud til lande, hvor pensionsalderen er betydeligt lavere, end den er i Danmark.

Danmark bed i det sure æble

Mette Frederiksen endte på Topmødet med at acceptere budget og en Genopretningspakke med omkring halvdelen som tilskud.

Mette Frederiksen italesatte aftalen som et godt resultat for danskerne, blandt andet med henvisning til at Danmarks rabat for medlemskabet er blevet tredoblet. Det endte da også med, at forhandlingsresultatet tidligere på året fik opbakning fra et stort flertal af Folketingets partier.

Aftale med Europaparlamentet om budgettet

Nu er der også mellem Ministerrådet og EU-Parlamentet indgået en aftale om budgettet for 2021-2027. Aftalen stadfæster det kompromis, som EU’s stats- og regeringschefer sloges om på juli-Topmødet, men lægger 19 milliarder Euro ekstra midler i en række EU-kasser, som Ministerrådet ellers havde beskåret – herunder EU’s forskningsprogram, Erasmus-programmet for studerende, indsatsen ved EU’s grænser og sundhedsområdet, der nu står til en tredobling.

Selvom den skandaleramte udenrigsminister, Jeppe Kofod, kalder aftalen ”god for Danmark og for Europa”, er ikke alle lige begejstrede.

Danmark i forvejen nettobidragyder til EU

Danmark er i forvejen nettobidragyder til EU og budgetaftalen betyder at Danmarks årlige nettobidrag stiger med mindst 4,5 mia. kr. til omkring 15 mia. kr.

Pengene til den dramatiske merbetaling til EU skal findes under de kommende forhandlinger om finansloven for 2021. Her er der som bekendt allerede en meget stor regning at betale for de hjælpepakker, Folketinget har vedtaget under coronakrisen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s